ZŠ a MŠ Fajtla2020-09-22T12:10:00+01:00

Aktuality

 Z důvodu zklidnění epidemiologické situace

vyhlašuji na pátek 25.9.2020 ředitelské volno.

Mgr . Eva Duchková, ředitelka školy


Roušky povinné od 18.9. ve všech prostorách škol od 2. st.

Dnešní (17.9.) vyjádření Ministra zdravotnictví:

„Roušky budou od pátku 18.9. povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).“

Rodiče jsou povinni zajistit ochranné pomůcky svým dětem, škola roušky ani jiné ochranné pomůcky nebude žákům poskytovat. Je v našem společném zájmu alespoň těmito preventivními prostředky chránit zdraví zaměstnanců školy a ostatních žáků naší školy.
Nařízení se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v MŠ.
Mgr. Eva Duchková
ředitelka školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 – 1. třídy + přípravná třída
1. 9. 2020
1. třídy + přípravná třída – nevchází do budovy školy – zůstávají před budovou školy
8:10 – sraz před budovou Rychnovská 139
8:10 – 8:15 řazení dětí k jednotlivým třídám, učitelkám dle cedulí (školní zahrada)
8:15 – 8:20 Orchestr HRAJE TO
8:20 – 8:35 přivítání ředitelkou školy, panem starostou, společné muzicírování dětí
s orchestrem
8:35 – společný vstup dětí a rodičů (rodiče budou mít roušku) po jednotlivých třídách s třídní
učitelkou do budovy školy, přivítání třídní učitelkou, stužkování žáků
9:15 – 9: 30 třídní schůzky (rodiče vstupují – jeden rodič od žáka – po třídách do budovy
bočním vchodem, rodiče budou mít roušku)
9:45 – 11:00 zápis do školní družiny (pro ještě nezapsané zájemce)

INFORMACE ZE ŠD

Na základě vaší podané Žádosti o přijetí do školní družiny pro školní rok 2020/2021 je nutno následně vyplnit Přihlášku do ŠD(naleznete v Dokumentech Školní družiny)

Přihlášku je nutno odevzdat ve školní družině na budově Rychnovská v týdnu od 24. 8. do 31. 8. v době od 10 do 17 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím vedoucí ŠD K. Jakšovou na telefonním čísle 774 445 998.

Bez vyplněné přihlášky nemůže účastník nastoupit do ŠD.

DŮLEŽITÉ – ČIPY !!

Žádáme rodiče nově příchozích účastníků, kteří budou ve školním roce 2020/2021
navštěvovat školní družinu, aby si vyzvedli čipy. Podrobnější informace k čipovému systému
naleznete zde.
Čipy je možno vyzvednout ve školní družině (budova Rychnovská) v termínu od 25. 8. Do
31. 8. 2020 vždy od 10 do 17 hodiny.
Cena čipu: 100,- Kč/ks (vratná záloha)
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím vedoucí ŠD K. Jakšovou na telefonním čísle
774 445 998.

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

POTŘEBUJETE NÁS KONTAKTOVAT?

school-material

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Email: sekretariat@zsfajtla.cz

Telefon:+420 228 808 810

cubes

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Email: david.micka@zsfajtla.cz

Telefon:+420 774 445 992

books

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Email: katerina.jaksova@zsfajtla.cz

Telefon:+420 774 445 998

Žákovská knížka

VSTOUPIT

Přihlášení k odběru novinek

Adresa

Rychnovská 350
199 00 Praha 9 – Letňany
účet: 2300848408 / 2010