ZŠ a MŠ Fajtla2020-10-20T14:21:13+01:00

Aktuality

Organizace výuky od 14.10. 2020

Od 14.10.2020 do 1.11. 2020 je omezen provoz základních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání, toto se vztahuje na žáky 1.st. ZŠ, 2.st. ZŠ i žáky přípravné třídy.

Školní družina: není v provozu

MŠ: provoz beze změny

Školní jídelna: umožňuje žákům odběr obědů do vlastních nádob. Pokud žák na obědy chodit nebude, je nutné obědy ODHLÁSIT. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům školy a zaměstnancům školy.

Výdej obědů: 11:45-12:15 (1. a 2. roč.), 12:15 – 12:45 (3. a 4. roč.), 12:45 – 13:15 (5. roč.), 13:15 – 13:45 (6. a 7. roč.), 13:45 – 14:15 (8. -9. roč.)

Kroužky: činnost je do odvolání pozastavena bez výjimek

Výuka ve všech třídách probíhá přes Google Classrooms, event. Google Meet (videohovory)

Dále vláda přijala krizové opatření  k zajištění péče o děti zaměstnanců IZS. Plné znění tohoto dokumentu naleznete ZDE.V MČ Praha – Letňany zajišťuje výuku těchto žáků ZŠ Tupolevova.


Organizace týdne 26. – 30.10.: 26.-27.10 dny volna, 28.10. státní svátek, 29.-30.10. podzimní prázdniny


Organizace výuky žáků 2.st. od 12.10.

Od 12.- 23.10. bude zavedena na druhém stupni ZŠ střídavá výuka. V týdnu od 12.- 16.10. se prezenčně vyučují žáci 6. a 8. ročníků. U žáků 7. a 9. ročníků probíhá distanční výuka.

V týdnu od 19. -23.10. se prezenčně vyučují žáci 7. a 9. ročníků. U žáků 6. a 8.ročníků probíhá distanční výuka.

Distanční forma vzdělávání je povinná. 

Provoz školní jídelny je zachován pro všechny strávníky včetně těch na distanční formě vzdělávání a to následovně:

strávníci na dist. vzdělávání si mohou oběd odebrat do přinesených nádob v době 11:00-11:30 (v jinou dobu nelze). Příp. odhlášení obědů řeší rodiče sami.

Výuka žáků 1. st. zůstává v normálním režimu beze změny, stejně tak provoz MŠ zůstává zachován v plném rozsahu.


Kroužky do odvolání zrušeny.


Roušky povinné od 18.9. ve všech prostorách škol od 2. st.

Dnešní (17.9.) vyjádření Ministra zdravotnictví:

„Roušky budou od pátku 18.9. povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).“

Rodiče jsou povinni zajistit ochranné pomůcky svým dětem, škola roušky ani jiné ochranné pomůcky nebude žákům poskytovat. Je v našem společném zájmu alespoň těmito preventivními prostředky chránit zdraví zaměstnanců školy a ostatních žáků naší školy.
Nařízení se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v MŠ.
Mgr. Eva Duchková
ředitelka školy

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

POTŘEBUJETE NÁS KONTAKTOVAT?

school-material

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Email: sekretariat@zsfajtla.cz

Telefon:+420 228 808 810

cubes

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Email: david.micka@zsfajtla.cz

Telefon:+420 774 445 992

books

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Email: katerina.jaksova@zsfajtla.cz

Telefon:+420 774 445 998

Žákovská knížka

VSTOUPIT

Přihlášení k odběru novinek

Adresa

Rychnovská 350
199 00 Praha 9 – Letňany
účet: 2300848408 / 2010