Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny na rok 2019/2020

Zápis do školní družiny pro současné 1. a 2. třídy proběhne v úterý 4. a středu 5. 6. v 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00 na budově Rychnovská.

Pro budoucí 1. ročníky bude zápis v pondělí 17. 6. v 15:30 – 16:30.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ÚČASTNÍKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Do školní družiny jsou přijímáni:

  1. především účastníci s pravidelnou denní docházkou nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců
  2. přednostně účastníci přípravné třídy, dále pak 1. a 2. ročníků
  3. dále pak účastníci třetích ročníků
  4. u čtvrtých ročníků se přijímají nejvýše do maximálního možného počtu kapacity školní družiny tj. 230 účastníků, pokud je počet vyšší než maximální kapacita, jejich přijetí podléhá losován