Zápis do školní družiny

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK

2022/2023

 pro žáky současných 1. a 2. ročníků (budoucích 2. a 3. ročníků)
proběhne v úterý 24. 5. a ve středu 25. 5. od 15:00 do 17:00 hodin na
budově Rychnovská
 pro žáky budoucích 1. tříd a přípravné třídy se bude konat ve čtvrtek
16. 6. 2022 od 8:30 do 10:00 hodin a od 15:00 do 17:00 hodin též na
budově Rychnovská.

Přihlášku, zápisový lístek a kritéria pro přijetí naleznete v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA v části
Dokumenty. Přihláška i zápisní lístek bude též k dispozici v papírové podobě u zápisu.