Zápis do školní družiny

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ROK 2020/2021

Vážení rodiče,
z důvodu konoravirové krize a v souladu s bezpečnostními opatřeními bude letos zápis do školní družiny pro děti budoucích 1.- 3 . tříd + přípravné třídy probíhat bez osobní účasti. Přihláška do školní družiny je k dispozici na stránkách školy nebo v tištěné podobě u obou vchodových dveří školy v ulici Třinecká 350.

 

Termín zápisů: 1. 6. 2020 – 5. 6. 2020

Přihláška do školní družiny  zde .
Formulář si vytiskněte, vyplňte, podepište a odevzdejte do školy jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy (k5t28a9),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na adresu: magdalena.prinesdomu@zsfajtla.cz  ,
  • poštou na adresu školy,
  • osobní podání: v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné udržovat doporučenou vzdálenost od sebe navzájem. K osobnímu podání bude ve škole určeno sběrné místo. (Poštovní schránka na budově Třinecká 350, služební vchod).

Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno mailem, ve kterém bude uvedeno registrační číslo.

V případě dotazů volejte prosím na číslo 774 445 989 (Mgr. et Mgr. Marie Blažková, zástupkyně ředitelky školy) nebo 774 445 998 (Kateřina Jakšová, vedoucí ŠD)

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Do školní družiny jsou přijímáni:

  1. především účastníci s pravidelnou denní docházkou nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců
  2. přednostně účastníci přípravné třídy, dále pak 1. a 2. ročníků
  3. dále pak účastníci třetích ročníků