Zápis do mateřské školy

 Informace k dodatečnému zápisu do Mateřské školy

termín zápisu: 11. 9.  2019 od 15:00 do 18:30 hodin v budově Základní školy ulice Třinecká 350.

 

Tiskopisy k zápisu do MŠ je  možné :

Před samotným zápisem do Mateřské školy je nutné mít vyplněné tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí do MŠ
  • pediatrem potvrzené Vyjádření lékaře

 

 Doklady požadované k zápisu

  • vyplněná – Žádost o přijetí do MŠ
  • pediatrem potvrzené Vyjádření lékaře
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků

 

 

 

Termín zveřejnění výsledků zápisu s informací o přijetí či nepřijetí:

Výsledky budou zveřejněny – 13. 9. 2019

a)  na webových stránkách školy – www.zsfajtla.cz/dokumenty-materska-skolka/ – výsledky zápisu v MŠ

b)  na dveřích  základní školy a mateřské školy

 

Termín vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí – osobně:

 16. 9. 2019 od 13,30 – 17,00 hodin v kanceláři hospodářky školy