MŠ Rychnovská

Berušky:
Blanka Veverková – vedoucí MŠ
blanka.veverkova@zsfajtla.cz
Anežka Valentová
Motýlci:
Romana Angelika Hussein
romana.hussein@zsfajtla.cz
Ivana Záhynová
ivana.zahynova@zsfajtla.cz
Sluníčka:
Michala Zavadilová
Sára Pačesová
sara.pacesova@zsfajtla.cz
Medvídci:
 Mgr. Jitka Bařinová

jitka.barinova@zsfajtla.cz

 Alžběta Kváčová

alzbeta.kvacova@zsfajtla.cz

Žabičky:
 Kristýna Barvíková
 Pavlína Šittová
Asistentka
 Bc. Lucie Rokosová