MŠ Rychnovská

Berušky:
Anežka Valentová
anezka.valentova@zsfajtla.cz
Motýlci:
Romana Angelika Hussein
romana.hussein@zsfajtla.cz
Ivana Záhynová
ivana.zahynova@zsfajtla.cz
Sluníčka:
Michala Zavadilová
michala.zavadilova@zsfajtla.cz
Sára Pačesová
sara.pacesova@zsfajtla.cz
Medvídci:
 Mgr. Jitka Bařinová
jitka.barinova@zsfajtla.cz
 Alžběta Kváčová, DiS
alzbeta.kvacova@zsfajtla.cz
Žabičky:
Pavlína Šittová
pavlina.sittova@zsfajtla.cz
Kristýna Barvíková
kristyna.barvikova@zsfajtla.cz
Ostatní pracovníci
Mgr. David Mička – vedoucí MŠ
david.micka@zsfajtla.cz
Bc. Lucie Rokosová – školní asistentka
lucie.rokosova@zsfajtla.cz