Stalo se


Turnaj ve florbale

Dne 21.11.2019 se uskutečnilo Obvodní kolo P9 a P14 ve florbale pro starší žákyně v BB Areně v Letňanech. Děvčata naší školy zaznamenala velmi pěkný úspěch. Z 5ti zúčastněných škol obsadila 3.místo.
Za vzornou reprezentaci děkujeme žákyním:  7.A Šípová E.,7.B Adamová V., Řehořová E., 8.A Pinkevyčová M., 8.B Pavelková E., Rebcová V., 9.A Čvančarová J., Chvojková A., Schmidová T., 9.B Breiová N. a Nierostková V.

Sběr papíru a víček

Při posledním sběru jsme dali dohromady celkem 2 301 kg papíru a 39 kg víček. Na prvním místě se umístila třída 2. C (606 kg), na druhém pak 2. A (390,3 kg) a na třetím místě byla 1. C s 297 kg papíru.

Slavnostní zahájení školního roku 2019 – 2020 na ZŠ gen. Fr. Fajtla DFC

 Dne 2.9. 2019 se sešli natěšení prvňáčci a žáci přípravné třídy za doprovodu rodičů před budovou prvního stupně. Po úvodním přivítání paní místostarostky I. Lojkové a paní ředitelky E. Duchkové nás příjemně naladil školní orchestr Hrajeto. Společně jsme si s chutí zazpívali.

Přejeme nejen všem prvňáčkům úspěšný start do nového školního roku, hodně kamarádů a pěkných společných zážitků.

Třídní učitelky prvních tříd.

Splněný fotbalový sen kluků z Letňan

V průběhu ledna až března 2019 se v Praze pořádal největší halový fotbalový turnaj pro žáky a žačky 1. a 2. tříd. Na začátku bylo 106 týmů. Cesta do osmičlenného finálového turnaje byla dlouhá a náročná. Týmy musely zvládnout nevyzpytatelná základní kola a poté náročná a vyrovnaná semifinále.

Náš tým během tří turnajů absolvoval 16 zápasů, z toho dva remizoval a ve zbylých nenašel přemožitele. Kluci předvedli krásné fotbalové akce a hlavně bojovného ducha.

V konečném finálovém turnaji v semifinále naši kluci tři minuty před koncem utkání s loňským vítězem prohrávali 0:2, ale neskutečnou bojovností zápas otočili a v poslední vteřině vsítili vítězný gól 3:2. Finále bylo velmi vyrovnané, a proto zápas v normální hrací době skončil 0:0. V penaltovém rozstřelu měl náš tým více štěstí  a zvítězil 1:0.

Tento obrovský úspěch kluků ze školy s uměleckým zaměřením a bez vlastní tělocvičny se nám všem zúčastněným vryl do paměti na celý život.

Na závěr můžeme hrdě říct, že ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla má nejlepší fotbalový tým v celé Praze.

V neposlední řadě patří velké poděkování rodičům i trenérům v jedné osobě panu Drbohlavovi a Hašlerovi.

Fotbalový tým tvořili: Tomáš Hašler, Jan Drbohlav, Štěpán Pergler, Daniel Stratil, Matyas Hurný, Vít Stoklas, Patrik Fořt, Nikolas Jančo, Lukáš Jůn a Patrik Burda

Další informace naleznete zde.

MIKULÁŠ

I letos se u nás ve škole a školce již tradičně objevil Mikuláš se svou družinou a obdaroval děti mateřské školy a prvního stupně ZŠ. Někteří s obavami očekávali až zaklepou na dveře a vstoupí, poslouchali řinčení řetězů a se staženými hrdly recitovali naučené básničky. Dětem druhého stupně pod vedením paní učitelky Dostálkové děkujeme za přípravu více než 400 ks balíčků, paní učitelce Krčilové a žákům 9.A za dokonalé kostýmy a realizaci akce. Spolku rodičů děkujeme za zajištění obsahu balíčků, kterými jsme letos pomohli nadaci UNICEF zakoupením vánočních přání, které měly děti v balíčcích. Fotografie z akce naleznete kliknutím na odkaz níže.

Fotogalerie Mikuláš 2018

 


VÁNOČNÍ KONCERT ŠKOLNÍHO ORCHESTRU

Druhou adventní neděli se rozezněl sál Salesiánského divadla tóny rozličných nástrojů a zpěvu našich žáků. V příjemné předvánoční náladě děti společně zahrály vánoční písně z různých částí světa, česky i anglicky, hravě i slavnostně a hlavně sobě a svým blízkým pro radost. Veliký dík paním učitelkám PaedDr. Lence Pospíšilové a Mgr. Karolíně Řepové za přípravu a skvělé organizaci celého pásma, hostujícím nadšeným dospělým z pěveckého sboru „A je to“  i Spolku rodičů působícím při ZŠ za materiální podporu. Mgr. Irena Šípová

   

 


KULTURNĚ – POZNÁVACÍ ZÁJEZD ŽÁKŮ DO VÍDNĚ

4. 12. 2018 se žáci druhého stupně vydali navštívit naše sousedy a poznat krásnou rakouskou metropoli Vídeň v předvánočním čase. Navštívili zámek Hofburg, který přes 600 let sloužil jako sídlo dynastie Habsburků, prohlédli si komnaty císařovny Sissi, manželky Františka Josefa I., nakoukli do slavné císařské jezdecké školy, leccos ochutnali na kouzelných vánočních trzích a plní nových zážitků z cestování se vraceli domů. Mgr. Irena Šípová


ČTENÁŘSKÁ SLAVNOST V HUDEBNÍM SÁLE

Tři třídy prvňáčků minulé úterý 6. června zažily velkou slavnost – PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Tato událost se již tradičně koná na naší škole v měsíci červnu.

Slavnostní zahájení provedla paní ředitelka Mgr. Eva Duchková. Pak následoval program hudební třídy 1. A a dále výtvarných tříd 1.B a 1. C. Recitací básní, dramatizací pohádky a čtením pohádky, příběhů a hádanek děti předvedly, co se naučily za svůj první rok ve škole. Nechyběly ani písně dětí z hudební třídy za doprovodu Mgr. Karolíny Koňaříkové. Za své úsilí byly děti pasováni královnou – paní ředitelkou na rytíře království knih. Děti dostaly stužku a knihu s věnováním připomínajícím tento významný den. Spolku rodičů děkujeme za zakoupení knih a dětem přeji, ať se jim hezky čte.

PaedDr. Hana Kropáčková


SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, v letošním školním roce se již naposledy konal souboj mezi třídami a jednotlivci ve sběru doneseného starého papíru. V tomto sběru je třeba pochválit třídy 5.A a  1.A. Celkem se sběru starého papíru zúčastnilo 10 tříd a bylo odevzdáno 3  693,9 kg starého papíru. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a podílí se na ochraně životního prostředí. PaedDr. Hana Kropáčková

Pro podrobné výsledky klikněte na následující odkaz – KVĚTNOVÝ SBĚR


VÍTÁNÍ JARA

V pondělí 9.dubna proběhl tradiční průvod Vítání jara. Celou školou se opět rozezněly známé jarní písně Vrby se nám zelenají, Černá neděla nebo Nesemy Mařenu. Jarní průvod poté zamířil na Úřad MČ, kde nás tradičně přivítala místostarostka paní Řepová. Mařenu děti vyhodily do jezírka na Staré návsi. Tím bylo ukončeno vládnutí zimy a nyní se můžeme radovat z příchodu jara. Květinové věnečky, které rozzářily celý průvod, vyrobila paní učitelka Mgr.A Dita Dostálková se svými žáky v hodinách výtvarné výchovy.

         

JARNÍ PETRKLÍČ

Starší skupina Orchestru HRA JE TO se 22.3. zúčastnila jubilejního 30. ročníku hudebního festivalu pro malé a mladé hudebníky Jarní petrklíč. Orchestr soutěžil v kategorii „Sbory a soubory“, které se zúčastnilo celkem 16 muzikantských skupin. Naše děti zazpívaly a zahrály píseň od Michaela Praetoria Audite silete a tradicionál z Latinské Ameriky Un poquito cantas. Přestože všechna vystoupení byla velice dlouhá a děti vystupovaly až na konci celého programu, převedly skvělý výkon. Jejich nadšení a radost ze společného muzicírování ocenila i porota a udělila dětem Stříbrné pásmo.

       

BIGBAND Z KODANĚ

V úterý 27. března byl pro žáky naší školy uspořádán další koncert, na němž vystoupil zahraniční studentský orchestr. Tentokrát to byl orchestr dechový tvořený žáky několika hudebních škol z okolí obce Alleröd, která leží severně od Kodaně. Těleso  čítající asi 50 hudebníků ve věku 10-20 let odehrálo pod vedením tří dirigentů zhruba hodinový program složený jak z úprav známých filmových melodií či hitů populární hudby, tak z tvorby dánských skladatelů. Zaznělo také několik skladeb z oblasti tzv. vážné hudby, například Slovanský tanec Antonína Dvořáka nebo Montekové a Kapuleti z baletu Romeo a Julie od Sergeje Prokofjeva. Ke ztvárnění této slavné melodie dirigent přizval i posluchače, když je spolu s orchestrem nechal „řvát“. (My, kteří velmi dobře známe dovednosti žáků v této disciplíně, se však nemůžeme zbavit pocitu, že obecenstvo zde zůstalo daleko za svým potenciálem.) Také závěrečné skladby nenechaly návštěvníky koncertu zahálet: byly totiž určeny jak k poslechu, tak k tanci. Díky tomu si i letos mohli naši žáci z koncertu zahraničních hostů odnést nejen dojmy pasivních příjemců hudby, ale i aktivních účastníků kulturní akce. (Bc. Radek Chalupský)

     

FOND SIDUS

V měsíci březnu jsme se stali vlastníky certifikátu sbírky na  kterou přispěli rodiče a žáci 1.A a 2.A

klikni zde – Certifikát

 

LYŽAŘSKÝ KURZ NA ZŠ F. FAJTLA

Ve dnech 28.01. až 01.02. se žáci 6.A, 7.A, 7.B a 9.A zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Krkonoších. Ubytováni jsme byli v penzionu Javoří mlýn ve Velké Úpě. Ač počasí lyžařským radovánkám příliš nepřálo a sněhové podmínky nebyly ideální, celý kurz proběhl bez větších komplikací a s těmi menšími jsme se i díky štěstí na milé a ochotné lidi v našem okolí (personálem ubytovacího zařízení počínaje, empatickým řidičem skibusu konče) dokázali hravě vyrovnat. Na svahu se spolu setkali lyžaři různých úrovní, kteří se však respektovali a navzájem se vždy uměli povzbudit a podpořit. Zvláště některým jedincům se, aniž by to snad dopředu tušili, podařilo výrazně překročit hranice svých možností, a posunout se tak zase o něco dál. Kromě lyžování jsme jedno odpoledne věnovali také sáňkování na dráze v Janských Lázních. Věříme, že si i tento částečně adrenalinový zážitek žáci zařadí do mozaiky vzpomínek na další vydařenou školní akci.

 

FOND SIDUS

Do FONDU SIDUS, který se zabývá léčbou mnoha dětských pacientů se rozhodli přispět žáci 1.A a 2.A. Po dohodě s členkou Fondu Sidus k nám  dorazila zásilka odznáčků s motivy mořského světa, kde si Mohly děti zakoupit chobotničku, delfínka, rejnoka, ježíka, hvězdici nebo i krokodýla. Dalšími předměty byly propisovací pero v různých barvách a nakonec Fond připravil pro malé přispěvatele publikaci s mnoha úkoly, samolepkami i básničkami. Moc děkujeme rodičům a jejich dětem, že přispěli na dobrou věc.  (Mgr.B.Koutecká a Mgr. H.Kropáčková)

MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PANGEA

21.2. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea (http://www.pangeasoutez.cz) Zúčastnilo se 78 žáků od 4. ročníků do 9. ročníku. Každý žák měl za 45 minut čistého času vyřešit 15 příkladů a následně si vybrat z pěti nabídnutých odpovědí, z nichž pouze jedna byla správná. Všichni se s úkoly statečně poprali a teď už jen čekáme do 30. března, kdy dorazí výsledky. Věříme, že stejně jako loni, budeme i letos mít své zástupce v celostátním kole. Ať žije matematika! Děkuji za spolupráci vedení školy i kolegům. (Mgr. Zdeněk Dostál)

   

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

24. ledna se konalo obvodní kolo Matematické olympiády v kategorii 5. a 9. ročníků. Za naši školu se zúčastnilo pět „páťáků“ (Machová, Mikulka, Čtyroká, Jarochová, Velíšková) a tři „deváťáci“ (Javorský, Kötelesová, Muchová). Ti mladší dopadli lépe, skončili zhruba v polovině pole. Excelovskou tabulku s podrobnými výsledky si můžete stáhnout zde Výsledky MO Z5,9-2018

Děkujeme všem za účast a snahu a věříme, že žáci 6. – 8. ročníků, které obvodní kolo teprve čeká, získají i nějaké ty medaile. (Mgr. Zdeněk Dostál)

Jémine, domine, masopust slavíme!

Masopust – svátek, při kterém se lidé za dávných časů naposledy poveselili a pořádně najedli před nadcházejícím obdobím půstu, se s oblibou slaví dodnes. Masopustní rej uspořádala i ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC. Žáci z hudebních tříd a orchestru Hrajeto pod vedením Lenky Pospíšilové a Karolíny Koňaříkové zahráli a zazpívali dětem v mateřské škole i svým spolužákům ze základní školy. Potom se průvod masek vedený klibnou vydal k ÚMČ Letňany pro povolení masopustní pochůzky. Mezi originálními maskami nechyběly princezny, vodníci, čarodějové, ale také řemeslníci, šaškové, roztodivná zvířata, ale nejvíc bylo muzikantů. Povolení bylo uděleno, všichni účastníci obdrželi sladkou odměnou a byli pozváni na masopustní veselici, kterou pořádá MČ Praha 18 v sobotu 3. března 2018. (Jitka Bařinová)

(fotografie již brzy)

 

KALIGRAFICKÝ KROUŽEK

Již celé první pololetí se na „KALIGRAFICKÉM KROUŽKU“ učí mnoho zajímavých věcí: V prvním pololetí prošli runovou abecedou a vánočním tvořením na předem připravené podklady, Děti vytvořily krásné podzimně motivované knihy a další  adventní výtvory. V posledních třech setkáních se výtvarnice i výtvarníci ponořili do abecedy římské „lapidarish“  a podařili se jim první obrazová dílka. Ve druhém pololetí nás bude provázet abeceda insulární majuskula, neboli keltská, z irských ostrovů 6. století. V plánu je také iluminace písmen z různých abeced. Zveme zájemce, kteří by s námi chtěli prožít tvořivé chvíle,nechť se přijdou podívat dne 9.2. 2018 cca ve 13 hodin na naše tvoření,do 2.patra na hlavní budově školy a posoudí sám co uvidí. Srdečně zvou současní účastníci spolu s lektorkou Ing. Jindřiškou Kocvárovou

       

 

SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 10. a 11. ledna jsme opět jako každoročně uspořádali sběr starého papíru, kterého se zúčastnilo 15 tříd. Výsledek sběru byl velice pěkný – 3 543,95 kg. Takovéto celkové množství starého papíru bylo velkým překvapením.

Na 1. místě se umístila třída II. A s 629,65 kg

Na 2. místě se umístila třída V. A s 382,6 kg

 Na 3. místě se umístila třída I. B s 368,5 kg

Nejvíce starého papíru donesl Ondřej Kuchař z V. A a to 260 kg.

Všem děkuji za zapojení do sběrové soutěže starého papíru a výhercům blahopřeji.

PaedDr. Hana Kropáčková

 

Pro podrobné výsledky sběru klikněte zde – SBĚR PAPÍRU V LEDNU

TŘÍKRÁLOVSKÝ PRŮVOD

V pátek 5.1. zavítali do naší školy Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. Tříkrálovský průvod, složený z žáků 5.A, prošel všemi třídami na prvním stupni a popřál jim vše dobré do nového roku. Tři králové v každé třídě zanechali požehnání K+M+B 2018, což latinsky znamená Christus mansionem benedicat, česky Kristus ať obydlí žehná.    (Mgr. Karolina Koňaříková)

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Školního kola, které proběhlo dne 23. 11. 2017, se zúčastnilo 9 žáků (pět žáků z 8. ročníku a čtyři žáci z 9. ročníku). Bohužel žádný z účastníků nedosáhl dostatečného bodového ohodnocení pro postup do obvodního kola DO. Účastníkům děkujeme za projevenou snahu. (Mgr. Vladimíra Vaňková)

VÁNOČNÍ VÝLET DO DRÁŽDAN

V předvánočním čase se vydali žáci naší školy na kulturně poznávací zájezd k našim německým sousedům do Drážďan. Navštívili zámek Moritzburg se zimní výstavou „Tři oříšky pro Popelku“ a octli se tak v pohádkovém světě slavné filmové pohádky. V Drážďanech zakusili dobroty a autentickou vánoční atmosféru tradičních trhů. Nejdůležitější cíl byl také splněn – žáci zjistili, jaké to je platit cizí měnou a že znalost cizího jazyka je opravdu užitečná už po pár hodinách cesty z Prahy.

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Na konci listopadu čekala žáky 8. a 9. ročníku tradiční Olympiáda v českém jazyce. Školního kola se letos zúčastnilo celkem 12 žáků. Mladí řešitelé se nejprve museli popasovat s testem, který ověřoval jejich jazykové znalosti a následně se slohovou prací na zadané téma. Nejlépe se tohoto úkolu zhostili Edgar Studený a Anna Rubášová z 8.A, kteří budou reprezentovat naši školu v obvodním kole. Gratulujeme a držíme palce! (Mgr. Petra Vaňhová)

ORNITA

Občanské sdružení ORNITA navštívila v předvánočním čase naši školu se svým vzdělávacím programem „KRKAVCOVITÍ“. Programu se účastnily všechny třídy I. stupně. Pohádky Princezna Arabela, Štaflík a Špagetka, Krkonošské pohádky či bajka O chytré vráně napomohly žákům orientovat se ve jmenované skupině ptáků. Prvním úkolem žáků bylo poznání připravených vycpanin ptáků. A tak byli žáci vtaženi do programu. Žáci se dozvěděli, kde všude najdeme krkavcovité a kdo mezi tuto skupinu vlastně patří. Žáci byli udiveni, že v Evropě nejsou krkavcovití jen černí, ale například v Itálii straka obecná je zbarvená domodra. Stejně tak se přesvědčili i o inteligenci krkavcovitých a to různými ukázkami během programu. Velkým zážitkem byly hlasy jednotlivých ptáků – ořešníka kropenatého, krkavce velkého, straky obecné, sojky obecné, vrány černé či kavky obecné a prohlédnutí si zblízka nebo pohlazení například krkavce velkého. (PaedDr. Hana Kropáčková)

    

Mikuláš v I.B a I.C

Během adventu nezahálí naše výtvarné třídy 1.B a 1.C. Přijel k nám Martin na bílém koni, a abychom se nebáli čertů, vyrobili jsme si skoro opravdové z papíru. A protože už se nemůžeme dočkat Vánoc, společně jsme si vytvořili stromeček, ke kterému patří betlém a dárky, které jsme zabalili do vlastnoručně vyrobeného vánočního papíru. (Mgr. Bednářová)

Mikulášská nadílka ve třídě 1. A

Mik, miku, mik, miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč, …. zaznělo v hudební třídě 1. A v úterý 5. prosince. Při návštěvě Mikuláše, čerta a anděla se děti předháněly i v recitaci básniček. Děti nezapomněly upozornit ani na výkresy a masky čertů, které malovaly při výtvarné výchově. Mikuláše přivedl do rozpaků Viktor, který všem nabídl oříškové bonbóny z Ukrajiny. No a čert odešel ze třídy s prázdným pytlem, protože hodnější děti ještě neviděl.Za všechno děti dostaly od Mikuláše mikulášskou nadílku. PaedDr. Hana Kropáčková

         

PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH

Dne 29.11. proběhla na naší škole prodejní výstava knih. Naši žáci a žákyně si mohli prohlédnout, a za zvýhodněné ceny i nakoupit, knihy různých žánrů pro sebe nebo své blízké. Na fotografiích vidíte ty nejmenší – děti z I.A.

   

NÁVŠTĚVA LESOPARKU

Dne 9.10.2018 se žáci 4. A zúčastnili environmentálního programu „Život lesa“, který probíhal v letňanském lesoparku. Žákům se celé dopoledne věnovali milí metodici, kteří dětem prozradili, jak zvířata žijí, čím se živí a došlo i na prověřování jejich smyslů. Součástí programu byly i zábavné hry podporující znalosti o lesní zvěři. Děti se celé dopoledne pohybovaly na čerstvém vzduchu a zároveň vstřebávaly znalosti podporující výuku přírodovědy.

DÝŇOVÁNÍ ANEB PODZIMNÍ SLAVNOST VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Dne 5. října uspořádalo SRPŠ při ZŠ a MŠ gen. Františka Fajtla DFCve spolupráci se školní družinou, ZŠ a MŠ zahradní setkání. Cílem tohoto setkání dětí, rodičů a učitelů bylo v příjemném prostředí školní zahrady neformálně zahájit školní rok – setkat se, pohovořit a užít si příjemné odpoledne. Pro děti byla podzimní slavnost možností jak vidět školu z jiné perspektivy než jen ze školní  lavice. Už samotná pomoc s přípravami občerstvení a výzdoby zahrady děti velmi nadchla a spojila. Slavnost zahájila paní ředitelka Eva Duchková a rodiče měli možnost pohovořit s ní i dalšími učiteli. Díky patří školní družině a vyučujícím výtvarné výchovy za krásnou výzdobu a všem účastníkům, kteří na setkání přišli, protože vnímají potřebu a důležitost těchto neformálních setkání.  Podařilo se vytvořit velmi milou komunitní atmosféru, v těchto hektických dnech velmi potřebnou. Věřím, že deštěm ochucený a větrem ošlehaný špekáček ze školní zahrady všem moc chutnal. (Irena Šípová, členka výboru SRPŠ)

  

 

BESEDA S OLYMPIJSKÝM VÍTĚZEM LUKÁŠEM KRPÁLKEM

Ve čtvrtek 5. října k nám do naší školy zavítala vzácná návštěva –  olympijský vítěz v judo p. Lukáš Krpálek. Jsme jedna z mála českých škol, které navštívil. Všichni byli především zvědavi na jeho zlatou olympijskou medaili. Mohu potvrdit, že byla z opravdového zlata, protože byla velmi těžká. Naši malí judisté získali příležitost nám pod dohledem svých trenérů ukázat, co již dovedou. Když byl jeho trenér p. Lacina jmenován čestným občanem Letňan, věnoval nám sponzorský dar – 10.000,- Kč na judistické žíněnky, na kterých naši spolužáci předváděli své bojové umění.  Mnoho dotazů naši žáci směřovali na jeho cestu na olympijský trůn, jeho školní docházku a spolupráci s trenérem, který navštěvoval naši školu a kolik zemí již navštívil. Mnozí z nás si odnesli cennou památku – společnou fotografii s olympionikem a mistrem světa. Beseda se nám velmi líbila, myslím, že p. Krpálek se stal vzorem pro mnohé mé spolužáky. (Viktória Kötelesová, žákyně 9. A)

             

 

Adaptační kurzy na ZŠ generála Františka Fajtla v režii učitelů

Ve dnech 11.-13.9. a 18.-22.9 2017 se uskutečnily adaptační kurzy celkem tří tříd 2. stupně naší školy. Oproti kurzům pořádaným v minulých letech přinesly ty letošní několik změn. Kromě kurzů pro 6. třídy pořádaných každoročně na uvítanou na 2. stupni a pro lepší seznámení s třídním učitelem byl uspořádán také kurz pro 8. třídu, jež vznikla sloučením dvou bývalých 7. tříd. Hlavními novinkami však byly místo konání a způsob organizace kurzů. Zatímco dříve se kurzy připravované a vedené lektory z externí agentury odehrávaly přerušovaně v rámci 4 učebních dnů ve škole a jejím okolí, tentokrát každá ze tříd vyjela na 2,5 dne mimo školu a organizační stránku a celou náplň kurzů zajišťovali sami pedagogové. Přestože každý z kurzů byl koncipován zčásti odlišně, tak aby vyhovoval potřebám dané třídy, základním cílem bylo vždy za pomoci společných aktivit a zážitků prohloubit vzájemné vztahy mezi žáky, a přispět tak k lepší atmosféře v rámci třídní skupiny. Reálný dopad kurzů na jednotlivé kolektivy lze samozřejmě hodnotit až s určitým časovým odstupem, z bezprostředních zpětných vazeb však plyne, že si žáci společný čas užili a že využili příležitosti poznat se zase o něco víc a jinak, než jim to umožňuje klasické školní prostředí.

ÚČAST NA PLAVECKÝCH ZÁVODECH

11. říjen byl dnem, kdy se žáci naší školy, konkrétně zástupci 5. a 6. ročníků, zúčastnili MISTROVSTVÍ LETŇANSKÝCH ŠKOL V PLAVÁNÍ O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 18. Plavecká klání se odehrávala v Aquacentrum Letňany Lagoon. Účast nesoucí se v duchu coubertinovského olympijského hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ byla znásobena individuálními úspěchy dětí – dvě první místa a jedno druhé. V kategorii „chlapci 5. ročník“ si pro zlato suverénně doplaval Ondřej Kuchař. Mezi šesťáky triumfoval Matěj Bican. Taktika, kterou Matěj během závodů zvolil – neukázat své přednosti již v rozplavbách a dobře odhadnout kvality soupeřů – slavila ve finále skvělý úspěch. Ve stejné věkové kategorii bylo možné sledovat i neméně napínavé finále dívek. Stříbro zde z vody vylovila Veronika Rebcová. Naše poděkování a obdiv patří všem, kteří měli dostatek chuti a odhodlání poměřit své síly s ostatními mladými sportovci, a zažít si tak atmosféru závodů na vlastní kůži. (Mgr. David Hůlka)

 

 

UKÁZKA ŠERMU

Dne 13.9.2017 naší školu navštívili reprezentanti v šermu z Letňan, kteří nám přijeli ukázat něco
 ze svého sportovního umění. Centrum sportovního šermu SC PRAHA je jedním z nejúspěšnějších šermířských klubů v české republice. SC PRAHA má svoji šermírnu v nové hale sportovního centra v Praze 9 Letňanech. Za dobu své existence SC PRAHA vychovalo mnoho českých reprezentantů. Na seznamu svých úspěchů má například dvě vítězství na turnajích světového poháru, dvě stříbrné medaile z Mistrovství Evropy juniorů a nespočet domácích titulů mistrů České republiky. V současné době naší závodníci tvoří základ juniorské a seniorské reprezentace. Předvedení šermířského umění se účastnili všechny ročníky a konalo se v tělocvičně vedle naší školy. Jaké bylo velké překvapení, když se sportovci představili. Na vlastní oči žáci viděli Jiřího Berana a Mgr. Martina Čapka.

NOVINKY VE II.A

Školní rok začali žáci 2.A s malými změnami ve vyučujících. Nově v této třídě učí pan učitel Šlinc, který vyučuje předměty prvouku, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, 1 hodinu českého jazyka a matematiky. Protože se v prvouce učili o podzimu, využili téma dozrávání vinné révy a zkusili ztvárnit „Vinobraní“ v rámci mezipředmětových vztahů. Výsledky byly skvělé a nástěnka před třídou se zaplnila vinnou révou a vinohradem. Nezapomnělo se na džbány na víno, obydlí vinařů a konec konců i ohradu chránící tento velmi starý chutný mok. (B.Koutecká, R.Šlinc)
Spolupráce rodičů a angažovaných firem pomáhá dětem ze ZŠ generála Františka Fajtla vytvořit lepší zázemí pro výuku a prostředí školy

Spolek rodičů a přátel při ZŠ a MŠ gen. F.Fajtla pomohl škole v závěru tohoto školního roku dokončit projekt enviromentální učebny v zahradě školního areálu u staré budovy školy v Rychnovké ulici a navázat spolupráci se společností ZENTIVA, která se se skupinou dobrovolníků, v rámci svých CSR aktivit, postarala o nátěr dřevěného plotu kolem celého areálu staré budovy a zajistila škole přistavení obřích kontejnerů pro svoz biologického odpadu ze školní zahrady. Byla natřena a opravena i část plotu věřejného prostoru, patřícího pod správu Městské části Letňany. Společnost ZENTIVA dále darovala škole velké množství recyklovaných dřevěných palet pro využití v zahradním areálu školy. Po akci renovace plotu následovala další dobrovolnická aktivita, tentokrát spolku rodičů, který svolal brigádu na školním pozemku s cílem ostříhat, vyplevelit a vyřezat staré nevzhledné křoviny a větve. Tyto práce by škola musela zadat externímu dodavateli a hradit ze svých provozních prostředků, které může využít smysluplněji přímo směrem k dětem. Potešilo nás, kolik rodičů s dětmi se s chutí a elánem zapojilo, včetně pedagogů a pracovali usilovně do pozdních pátečních hodin na pozemku školy. Nakonec se zametl i prostor užívaný školní družinou a pozemek se připravil na školní červnovou zahradní závěrečnou slavnost. Spolek rodičů z dřevěných palet nechal u místního truhláře vyrobit podlahu a nábytek do zahradního altánu a škola se postarala o jeho finální zastřešení. Altán s vybavením byl slavnostně předán paní ředitelce behěm zahradní slavnosti a školní orchestr zahájil svým vystoupením jeho provoz. Spolupráce spolku rodičů a společnosti ZENTIVA ušetřila škole nemalé finančné prostředky, za údržbu zahrady, za nátěr plotu, dále za pořízení materiálu pro nábytek do zahradního altánu. S nadšením se přidali i učitelé z pedagogického sboru školy a deváťáci se svojí třídní učitelkou Irenou Šípovou dotáhli finalizaci příprav, dekorování a organizaci závěrečné akce školního roku – zahradní slavnosti, jejíž tradici jsme letos položili základy. Do našeho společného projektu se přidala i místní společnost ACTIVA, která darovala finanční prostředky na občerstvení pro děti během závěrečné zahradní slavnosti. Tímto velice děkujeme společnostem ZENTIVA i ACTIVA, které vnímají důležitost smysluplné pomoci pro veřejné účely a dobrovolně přidaly svůj podíl zaangažovanosti. Naše Základní škola je zaměřená na hudební a výtvarnou výchovu a proto jako poděkování pro společnost ZENTIVA, děti nakreslily portrét generála Frantíška Fajtla s věnováním. Děkujeme všem rodičům a pedagogům, dětem a zůčastněným firmám za skvělé propojení dobrovolnických aktivit s potřebami a rozvojem naší školy a těšíme se na další noví nápady a výzvy.

Za spolek rodičů a přátel školy, předsedkyně Linda Mohelníková

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Dne 19.6.2017 se všichni prvňáčci naší školy dočkali významného okamžiku. Byli pasování na čtenáře. Na tento okamžik se pilně připravovali se svými paními učitelkami a trpělivě po krůčkách se naučili číst. A nejen to. Bylo toho daleko více, co musely děti za 10 měsíců školní docházky zvládnout. A že to zvládly velmi dobře, dokázaly při předvedení programů, které si připravovaly dlouho, dlouho dopředu. Každá třída předvedla svůj program samostatně v našem krásném hudebním sále, který je pro tyto příležitosti jako stvořený. Jako první začínala hudební třída 1.A s třídní učitelkou Mgr. Bohumilou Kouteckou a se slavnostním ceremoniálem pomohla i paní učitelka Mgr. Karolína Koňaříková a doprovodila na klavír hudební část vystoupení. Programem pokračovala třída 1.B s třídní učitelkou Mgr. Stanislavou Pittnerovou. Poslední třídou byla 1.C s třídní učitelkou Mgr. Jitkou Štěpánovou. Celý ceremoniál „Pasování čtenářů“ doprovázela naše královna – paní ředitelka Mgr. Eva Duchková, která naše čtenáře pasovala mečem a školní ježibaba v zastoupení paní doktorky PhDr. Magdaleny Hochmanové, která celou dobu sledovala, zdali mohou všichni žáci opravdu projít do skupiny „čtenářů“. A co víc? Děti si mohly poslechnout kočičku, která seděla ježibabě na rameni a ještě uměla mluvit. Ti, kteří nebyli ve školním roce hodní, jí museli slíbit, že se polepší a to je opravdu vážný slib. (Za první stupeň napsala Bohumila Koutecká)

WP_20170619_001_800x450 WP_20170619_002_800x450 WP_20170619_003_800x450 WP_20170619_004_800x450 WP_20170619_007_800x450 WP_20170619_008_800x450 WP_20170619_009_800x450 WP_20170619_010_800x450 WP_20170619_011_800x450 WP_20170619_012_800x450 WP_20170619_013_800x450 WP_20170619_014_800x450 WP_20170619_015_800x450 WP_20170619_016_800x450 WP_20170619_017_800x450 WP_20170619_018_800x450

Výsledek volby zástupce pedagogických pracovníků do školské rady

Zápis z volby najdete zde … Zápis z volby

###

NÁVŠTĚVA GOETHOVA INSTITUTU

Sice se školní rok kvapem blíží ke konci a všechny žáky čekají nejdelší prázdniny, ale přesto zájem o výuku cizích jazyků neopadá. Ve čtvrtek dne 22. června navštívili žáci IX. A kulturní institut Německa s celosvětovou působností. Prezentací o Goethově institutu jsme zahájili náš program. Žáci se dozvěděli o založení Goethova institutu a kde všude ve světě, ve kterých městech, se nacházejí Goethovy instituty. Překvapením bylo číslo 2700 a to je počet zájemců, kteří zde ročně navštíví kurzy různé úrovně. Motivací pro žáky byly akce Evropský den jazyků a Den s němčinou, na kterých se Goethe institut podílí, ale i filmové festivaly a kulturní programy, které pořádá. V humanitně zaměřené knihovně byli žáci informování o možnosti přihlášení se do knihovny a o tom, co všechno mohou v knihovně najít. Knihovna nabízí nejen možnost výpůjček knih, učebnic, DVD, CD, ale i možnost přípravy pro studium přímo zde, např. vypracování referátů. Žáci měli připravený i kvíz. Rozdělili se do skupin, každá skupina dostala tablet s daným kvízem a začala soutěž. Po ukončení práce všech skupin proběhlo vyhodnocení a vyhlášení vítězné skupiny. A názory žáků na program? „…..široký výběr v knihovně“ „Člověk se může připravovat na jazykové zkoušky.“ „Byli tam milí lidé a všemu jsem rozuměla.“ „Bylo tam příjemné prostředí.“ „Nejvíce se mi líbila knihovna, která je po rekonstrukci velice pěkná.“ (PaedDr. Hana Kropáčková)

DSC_1482_800x450 DSC_1488_800x450 DSC_1489_800x450 DSC_1490_800x450 DSC_1492_800x450 DSC_1493_800x450 DSC_1494_800x450 DSC_1495_800x450 e

NÁVŠTĚVA RAKOUSKÉHO KULTURNÍHO FÓRA

Dne 12. června navštívili naši žáci z VIII. A Rakouské kulturní fórum. Seznámení se s touto institucí bylo pro žáky poučné. Rakouské kulturní fórum v Praze napomáhá kulturní výměně umělců, vědců a spisovatelů mezi Českou republikou a Rakouskem. Podílí se na organizování Pražského knižního veletrhu i organizování festivalů. Žáci se dozvěděli i o různých akcích, které jsou zde organizovány, především výstavy, koncerty a autorská čtení rakouských spisovatelů.

Při besedě byli žáci vyzkoušeni z aktuální novinky  fotbalového prostředí. Ale nikdo nevěděl, že rakouský střelec Marc Janko podepsal se Spartou dvouletou smlouvu.

A závěr návštěvy? Z  úst žáků: „Líbila se mi knihovna.“ „Bylo to zajímavé.“  (PaedDr. Hana Kropáčková)

DSC_1464_800x450 DSC_1463_800x450 DSC_1462_800x450 DSC_1461_800x450

 

MALÝ FOTBAL – OBVODNÍ KOLO PRAHA 9 a 14

Dne 7. června 2017 získali žáci 5. a 6. ročníku naší školy (David Hangurbadžo, Michal Pán, Tomáš Michal – 5. ročník; Petr Pavelka, Marek Sysel, Kevin Novotný, Jan Vlček, Jakub Křtěnský, Nikolay Vasilev a Stanislav Havrda – 6. ročník) pohár za druhé místo v malém fotbale. Turnaj se uskutečnil ve sportovním areálu  FZŠ Chodovická (Horní Počernice). 

V kategorii mladších žáků (do které shora uvedené ročníky náležely) stálo na cestě k dobrému výsledku úspěšné odehrání čtyř zápasů s kvalitními soupeři. Naši chlapci hned na úvod sehráli utkání s pozdějším celkovým vítězem, s týmem ZŠ Tupolevova, který se ukázal být nad jejich síly. Po výsledku 1:2, se však již rozehráli k velmi dobrým výkonům a týmovou hrou dokázali porážet celky, které zpočátku mohly se zdát nad jejich síly. Tři po sobě jdoucí mače vyhráli a zanechali po sobě dobrý dojem. O to více výsledek může těšit, že v zápasech, ve kterých nastoupili, byl sudím odpískán minimální počet faulů. Hra fair play naše chlapce zdobila. 

Věřím, že v myslích všech zúčastněných hochů zůstane nadlouho vzpomínka na bezvadné dopoledne strávené sportem, který mají rádi. (David Hůlka)

Diplom si můžete prohlédnout zde – DIPLOM

NÁVŠTĚVA KNIHKUPECTVÍ OXFORD BOOKSHOP

V pátek 26. května navštívili žáci 6. tříd knihkupectví s cizojazyčnou literaturou Oxford Bookshop v ulici Opletalova. Pod vedením lektorky knihkupectví  se zúčastnili aktivit založených na čtení zjednodušeného textu The Wrong Trousers a promítaní animovaného filmu. Poté měli možnost prohlédnout si knížky a jiné materiály v angličtině či němčině a získat tak přehled a inspiraci pro další učení se cizích jazyků.

Mgr. Anna Piatkovska, vyučující anglického jazyka

IMG_2283_800x598 IMG_2284_800x598 IMG_2285_800x598 IMG_2286_800x598 IMG_2287_800x598 IMG_2288_800x598

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁD Z CIZÍCH JAZYKŮ

Olympiáda z AJ, 3. třídy, školní kolo:

Umístění Jméno, třída Cena = hradí SRPŠ
1. Nguyen Anna, 3.C

Dárky z Oxford Bookshop

2. Dryák Pavel, 3.A
3. Devera Ondřej, 3.B
Účastníci: Ilková Sabina (3.B), Krummerová Ema (3.C), Šoltys Tomáš (3.A), Křtěnský Vojtěch (3.B), Velíšková Tereza (3.A), Veselá Anna (3.C)

Olympiáda z AJ, 4. třídy, školní kolo:

Umístění Jméno, třída Cena = hradí SRPŠ
1. Bransentová Diana, 4.A

Prskavec Jaromír, 4.B

Dárky z Oxford Bookshop

2. Machová Žofia, 4.A
3. Koval Rostislav, 4.A

Norba Adam, 4.B

Účastníci: Bárnet Patrik (4.B), Krumpolcová Tereza (4.B), Skládalová Veronika (4.A), Visconti Simone Carlo (4.A), Zrostlíková Lucie (4.A)

Olympiáda z AJ, 5. třídy, školní kolo:

Umístění Jméno, třída Cena = hradí SRPŠ
1. Burian Tomáš, 5.A

Zrostlík Filip, 5.B

Dárky z Oxford Bookshop

2. Bíman Nicolas Daniel, 5.A

Zhangová Anna, 5.B

3. Seman Adam, 5.A
Účastníci: Buryška Štěpán (5.B), Dryáková Františka (5.A), Hradecká Alžběta (5.B), Janeček Adam(5.A), Klatovcová Hedvika (5.A), Mirovschi Eugenia (5.B), Špatz Matěj (5.A)

Všem zúčastněným patří opravdu veliké díky za snahu!

Bránu do světa jazyků jste otevřeli, nezbývá než směle pokračovat dál!

Na vaší cestě vám hodně zdaru přejí vaši vyučující, kteří se již nyní těší na příští ročník.

 

ČÁRYFUK 2017

Závěrečný koncert žáků ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC a orchestru HRA JE TO, který na této škole působí již přes 20 let, se uskutečnil v Salesiánském divadle a nesl se tentokrát v duchu čarování. Kouzelník Čáryfuk přičaroval na pódium malé i velké muzikanty, kteří společně vykouzlili nejednu písničku a na tvářích publika radostný úsměv. Kouzelníci – muzikanti střídali se zpěvem také hru na flétny, xylofony, zvonkohry, ale i housličky, violoncello a dokonce i harfu, kterou rozezněla nejmladší muzikantka! V závěru koncertu mladé hudebníky podpořili také zpěváci rodičovského sboru A JE TO, kteří společně s nimi zazpívali melodii Carla Orffa. Celý koncert s dětmi vykouzlily učitelky a dirigentky Lenka Pospíšilová a Karolína Koňaříková.

IMG_8357_800x600 IMG_8334_800x600 IMG_8332_800x600 IMG_8271_800x600 IMG_8249_800x600

NÁVŠTĚVA LESOPARKU

Dne 11.4.2017 se žáci 1.A zúčastnili akce pořádané v rámci mezinárodní soutěže „Les ve škole“ do které je naše škola zapojena. Navštívili jsme Lesopark v Letňanech. Cesta trvala přibližně půl hodiny volnou chůzí, protože se nachází nedaleko naší školy. Od 9.00 hodin, kdy program začal, zde žáci trávili celé dopoledne se sympatickým metodikem, který všechny inspiroval interaktivní výukou. Program byl zaměřen na lesní zvěř a jmenoval se „Po stopách lesní zvěře“. Děti se učily poznávat zvuky, které se dají v lese zaznamenat od lesních zvířat, jejich zvyklosti, stopy, podobu a druhy potravy, kterou přijímají. Součástí programu byly i zábavné hry podporující znalosti o lesní zvěři. Děti se celé dopoledne pohybovaly na čerstvém vzduchu a zároveň vstřebávaly znalosti podporující výuku prvouky. Protože se dětem zábavné dopoledne líbilo, určitě se zúčastníme některého z dalších alternativních témat. (Mgr. B. Koutecká)
WP_20170411_013_800x450 WP_20170411_011_800x450 WP_20170411_010_800x450 WP_20170411_007_800x450 WP_20170411_006_800x450 WP_20170411_004_800x450 WP_20170411_003_800x450 WP_20170411_002_800x450WP_20170411_001_800x450
  • VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V ANGLICKÉ SOUTĚŽI „COME & SHOW“

Dne 11. 4. 2017 se naši žáci zúčastnili anglické soutěže „Come and Show“. S cover-verzí písně Michaela Jacksona „WE ARE THE WORLD“ přesvědčili žáci IV. A (Kristofory Vanessa, Dostálová Anna, Jankovič Tomáš, Adamík Adam, Šípová Eliška, Velíšková Karolína, Staněk Petr, Mohelníková Nela, Patejdl Štěpán Václav, Bílá Kristýna a Vítková Marika) a IX. A (Hobzová Marie, Dano Oleksandra, Sorokhmanyuk Yana, Strnadová Magdaléna, Kavúrová Barbora, Bíman David Daniel, Petrová Štěpánka, Pospíšilová Žaneta, Králová Aneta, Kufová Hana, Jakubčík Joel, Kalashová Diana, Fiala Jakub a Roubalová Bára) porotu v celopražském kole soutěže, že jsou ze školy, která vede žáky k hudbě, že angličtina jim není cizí a hlavně že starší s mladšími dokáží naladit stejnou notu J. Před přeplněným sálem si dokázali své vystoupení užít a v nejvyšší kategorii „Advanced“ vyzpívali PRVNÍ místo! V přiloženém odkaze naleznete videozáznam jejich vystoupení … VIDEOZÁZNAM VYSTOUPENÍ   Rovněž žákyně Viktoriya Sorokhmanyuk a Sofia Kalashová z V.A obsadily v kategorii pre-intermediate krásné 2. místo se svou verzí písně „Rockabye baby“. Děkujeme pí učitelce Mgr. Ireně Šípové za přípravu našich reprezentantů do soutěže a všem žákům za příkladnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Eva Duchková, ředitelka školy

KONCERT ŠVÝCARSKÉHO BIG BANDU

V úterý 11. dubna se žákům 2. stupně představil MusiCool Big Band Basel, orchestr studentů hudební školy působící při Hudební akademii v Basileji, celoevropsky významné hudební instituci. Ve velmi kvalitním provedení zazněly skladby klasického swingového repertoáru i řada současných populárních hitů. Také spontánní reakce obecenstva, které si na závěrečný přídavek dokonce zatančilo, přispěly k celkově příjemné atmosféře koncertu. Věříme tedy, že jsou naši žáci opět bohatší o další pozitivní hudební zážitek. (Mgr. Radek Chalupský)
IMG_4375_800x600 IMG_4374_800x600 IMG_4372_800x600 IMG_4371_800x600 IMG_4370_800x600 IMG_4369_800x600 20170411_101312_800x600 20170411_101248_800x600
Výsledky školního kola matematické soutěže KLOKAN za první stupeň

najdete zde Výsledky Klokan 2017

Výsledky školního kola matematické soutěže KLOKAN za druhý stupeň

najdete zde Klokan 2017 2.stupeň

Mezinárodní matematická soutěž Pangea – výsledky školního kola

Na www stránkách soutěže Pangea byly zveřejněny výsledky školního kola a tak můžeme radostně oznámit, že žák naší školy, Radim HALAMA, postoupil v této soutěži do celostátního kola. Blahopřejeme! Také ostatní žáci si nevedli nijak špatně, jak v rámci celorepublikového srovnání, tak zejména ve srovnání s žáky ostatních škol na Praze 9. Všem děkujeme za účast.

IMG_20170404_121900_338x600 pan1_800x590 pan2_800x585 pangea_statistika_505x600

ŠVP 1.den

Dne 3.4. 2017 dorazily všechny čtyři autobusy do outdoorového tábora v pořádku. Následně jsme se všichni ubytovali a paní kuchařky nás přivítaly velmi dobrým obědem. Po srovnání věcí na pokojích (první polední klid) se šly všechny skupiny s jednotlivými instruktory a instruktorkami projít po areálu a zjistit, kde se budou celý týden pohybovat. Po svačině následovala procházka do lesa, večeře, volnočasové aktivity na ubikaci a příprava na večerku s možností sledování promítaného filmu „Příběh žraloka“ od 19,30 hodin. Některé děti film nestihly,protože jim únavou předčasně klesla víčka. Všichni účastníci našeho kurzu v přírodě zdraví rodiče.Mgr. Bohumila Koutecká

 20170403_114610_800x600 20170403_143316_800x600 20170403_151001_800x600 20170403_151029_800x600 20170403_151046_800x600

Den s Andersenem

V pátek 31.3.2017 si v budově prvního stupně naší ZŠ prožili žáci prvních, druhých a dvou třetích tříd dopolední, čtyřhodinové tematické vyučování. Paní učitelky se důkladně připravily na „Den s Andersenem“. Protože se v budově nachází osm tříd, rozdělily se na dvě skupiny. Každá skupina si zvolila vedoucího převaděče, který žáky vodil dle přesného rozpisu po jednotlivých třídách. V každé třídě si paní učitelky připravily rozmanité činnosti. Jednalo se o výrobu záložek do knih a hru na knihovnu, povídání o H.Ch.Andersenovi, ukázky jeho pohádek, výtvarné znázornění jeho některých pohádek i seznámení s tím, jak knihy vznikají. Velkým počinem byla výměna knih mezi dětmi, které si žáci přinesli ze svých knihovniček. Paní učitelky požádaly o  pomoc rodiče, kteří spolu s dětmi vybrali knížku, kterou by mohly ve své knihovničce postrádat a kterou vyměnily  na trhu knih za jinou. Jednotlivé hodiny byly doplňovány i skládáním textů pohádek či literárními kvízy. Na dětech bylo vidět, že si nevšední výukové dopoledne užily a že se ve své čtenářské gramotnosti posunuly o něco dále.

Mgr. Bohumila Koutecká

WP_20170331_009_800x450 WP_20170331_010_800x450 WP_20170331_011_800x450 WP_20170331_012_800x450 WP_20170331_013_800x450 WP_20170331_014_800x450 WP_20170331_015_800x450 WP_20170331_016_800x450 WP_20170331_025_800x450 WP_20170331_026_800x450 WP_20170331_027_800x450 WP_20170331_030_800x450

Naši úspěšní basketbalisté v celopražském finále

Po vítězství našich starších žáků v obvodním kole Sportovní ligy základních škol v basketbale, které se konalo 17.2.2017, postoupilo naše družstvo , které bojovalo ve složení David Bíman, Jakub Fiala, Matěj Kozlík, Stanislav Krňanský, Joel Jakubčík (IX. A) a  Daniel Dvořák (8. A), do kola krajského, které proběhlo 9.3.2017 v Praze. Pro onemocnění jednoho ze členů družstva chlapci odehráli turnaj úspěšně pouze v pěti a opět postoupili z prvního místa do celopražského finále, které se konalo dne 21.3.2017, ve kterém  obsadili skvělé šesté místo. Chlapcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Poděkování patří rovněž jejich vyučující tělesné výchovy pí uč. Radce Pražákové, která je do soutěže připravovala.

DIPLOM

Mgr. Eva Duchková, ředitelka školy

Krajské kolo Dějepisné olympiády

Dne 20. 3. 2017 proběhlo v DDM Šalounova, Praha 4 – Jižní Město  krajského kola Dějepisné olympiády. Naše žákyně Liana Poláková (9. A) získala v soutěži 31 žáků a studentů základních škol a osmiletých gymnázií skvělé druhé místo, když ji od 1. místa dělilo 6 bodů. Do ústředního kola postupuje vítěz. Ostatní postupující budou vybráni podle počtu bodů získaných v krajských kolech v rámci celé republiky. Věříme, že stejně jako loni mezi ně bude patřit i Liana, která získala 84 bodů. Držíme palce. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr.Vladimíra Vaňková, učitelka dějepisu

Matematický klokan

V pátek, 17.3., proběhlo na naší škole, stejně jako na většině ostatních škol v České republice, školní kolo matematické soutěže Matematický klokan. http://matematickyklokan.net/ V několika kategoriích (Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet) soutěžily nadané děti naší školy. Všem za účast děkujeme a přejeme hodně úspěchů. Výsledky školního kola se právě zpracovávají, o případných úspěších v celostátním měřítku budeme informovat.

Z. Dostál a B. Koutecká

Mezinárodní matematická soutěž Pangea

  V pátek, 3.3.2017, se 13 žáků naší ZŠ zúčastnilo školního kola mezinárodní matematické soutěže Pangea http://www.pangeasoutez.cz/  Ze 6. ročníků to byli Alex Albertin, Šimon Dvořák, Anna Hobzová, Valerie Nierostková, Petr Pavelka, Filip Pěkný, Tereza Schmidová a Marek Sysel; ze 7. ročníků Jakub Doubrava, Radim Halama, Darek Rudiš, Edgar Studený a David Trneček. Všem zúčastněným držíme palce, aby nezůstalo pouze u školního kola a postoupili do škola celostátního. (Mgr. Zdeněk Dostál)

Masopust v Rychnovské

Dvacátého února se ve škole gen. F. Fajtla DFC uskutečnil tradiční masopustní průvod vedený kobylou neboli klibnou, která vedle tance zvládala i početní úlohy. Nejroztodivnější zvířata, princezny, kovbojové, víly, čarodějnice se pak přidali k muzikantům, kteří zahráli a zazpívali žertovné masopustní písně a roztančili i přihlížející děti. Průvod se potom vydal se zpěvem k radnici, kde mu bylo předáno masopustní právo i sladké odměny. Přestože na zahradách ještě ležel sníh, sluníčko zahřálo muzikantům zkřehlé prsty a ti mohli potěšit hudbou i náhodné chodce a posluchače.

IMG_4088_800x600 IMG_4106_800x600 IMG_4107_800x600 IMG_4123_800x600 IMG_4129_800x600

PaedDr. Lenka Pospíšilová

Čestný občan – náš bývalý žák – podpořil sportovní aktivity našich žáků a dětí

Na XI. ročníku Reprezentačního plesu MČ Praha 18 převzal  trenér judistické reprezentace p. Petr Lacina čestné občanství naší městské části.  Tento dlouholetý letňanský občan, který přivedl svého svěřence Lukáše Krpálka k zisku zlaté olympijské medaile na loňských OH  v Rio de Janeiro, věnoval finanční dar 10.000,- Kč, který převzal spolu s udělením čestného občanství naší škole, …“kterou jsem navštěvoval na prvním stupni“ … Tohoto daru, který bude použit na sportovní vybavení, si velmi vážíme a děkujeme za něj.

DAROVACÍ SMLOUVA

Mgr. Eva Duchková, ředitelka školy

Každá koruna pro naši školu dobrá ….

   V roce 2016 bylo v rámci projektu KOUTEX odevzdáno do sběrného kontejneru, který je umístěn v zahradě „staré školy“ Rychnovská 139 , celkem 326 kg textilu a obuvi. Společnost KOUTECKÝ s.r.o. nám za každý odevzdaný kilogram tříděného textilu či obuvi platí 1,- Kč. Kontejner je umístěn za bočním vchodem do areálu školy z ulice Tvrdého. Zisk z pronájmu nám např. umožní zaplatit čtyři balíky kancelářského papíru, na který můžeme žákům kopírovat studijní materiály. Můžete-li, přispějte recyklací starého textilu k ochraně naší přírody. Děkujeme.

 Mgr. Eva Duchková, ředitelka školy

Okresní kolo Soutěže v anglickém  jazyce 2016/2017

Dne 22. února  2017 proběhlo v Domě dětí a mládeže Praha 9, pracoviště Černý Most okresní kolo Prahy 9  Soutěže v anglickém jazyce 2016/2017. V kategorii II. A se naše zástupkyně Eva Mračková (9. A) umístila na pěkném 10. místě ze 18 zúčastněných v tomto kole. Děkujeme Evě za reprezentaci školy a pí uč. Ireně Šípové a Anně Piatkovské jak za přípravu školního kola soutěže, tak za přípravu soutěžící do kola okresního.

Mgr. Eva Duchková

Okresní kolo Soutěže v německém jazyce 2016/2017

Dne 15. února  2017 proběhlo v Domě dětí a mládeže Praha 9 – pracoviště Černý Most okresní kolo Prahy 9 a 8 Soutěže v německém jazyce 2016/2017. V kategorii I. A se Anna Rubášová (7. B) umístila na druhém místě (se ztrátou 6 bodů na vítěze kategorie)  a v kategorii I. B Liana Poláková (9. A) na místě čtvrtém (se ztrátou 9 bodů na vítěze kategorie).. Děkujeme účastnicím za reprezentaci školy a pí uč. Haně Kropáčkové a Anně Piatkovské jak za přípravu školního kola soutěže, tak za přípravu soutěžících do kola okresního.

Mgr. Eva Duchková

Okresní kolo soutěže v anglickém  jazyce 2016/2017

Dne 14. února  2017 proběhlo v Domě dětí a mládeže Praha 9, pracoviště Černý Most okresní kolo Prahy 9  Soutěže v anglickém jazyce 2016/2017. V kategorii I. A se při své první účasti v soutěži umístila Emma Kozlerová  (6. A) na pěkném 5. – 6. místě ze 14 zúčastněných v tomto kole. Její umístění dává velkou naději do příštích ročníků. Děkujeme Emmě za reprezentaci školy a pí uč. Ireně Šípové a Anně Piatkovské jak za přípravu školního kola soutěže, tak za přípravu soutěžící do kola okresního.

Mgr. Eva Duchková

Naši basketbalisté opět postoupili do krajského kola

Okresní kolo soutěže základních škol v basketbale proběhlo za účasti  ZŠ Tupolevova, ZŠ Fryčovická, ZŠ Čakovice, ZŠ Litoměřická a naší školy dne 17. 2. 2017 v tělocvičně ZŠ Čakovice. V našem týmu bojovali: David Bíman, Jakub Fiala, Matěj Kozlík, Stanislav Krňanský, Joel Jakubčík (9. A) a Daniel Dvořák (8. A). V letošním turnaji  jsme se obdobně jako v turnaji loňském umístili na 1. místě a postupujeme do krajského kola. Úspěch je o to cennější, že chlapci odehráli celý turnaj bez možnosti střídání jen v šesti hráčích. Děkujeme pí učitelce Radoslavě Pražákové za jejich přípravu.

Mgr. Eva Duchková

Obvodní kolo Dějepisné olympiády 2016/2017

Dne 17. 1. 2017 proběhlo na detašovaném pracovišti  Gymnázia Chodovická – Vybíralova 964 obvodní kolo  Dějepisné olympiády. Této vědomostní soutěže se zúčastnilo 36 úspěšných řešitelů z  27 školních kol, která proběhla  na základních školách a víceletých gymnáziích ( blíže o našem školním kole – http://zsfajtla.cz/stalo-se-zs/ ). Vítězkou obvodního kola a jedinou postupující do kola krajského se stala Liana Poláková (IX. A). Gratulujeme a držíme palce. Děkujeme pí učitelce Mgr. Vladimíře Vaňkové za pomoc při  přípravě naší soutěžící. (PaedDr. Jaroslav Martanovič)

Školní kolo dějepisné olympiády

Školního kola 46. ročníku Dějepisné olympiády, které se konalo v prosinci 2016, se celkem zúčastnilo 9 žáků ze 8. – 9. tříd. Po velkém loňském úspěchu naší žákyně Liany Polákové (IX. A) , která postoupila až do republikového kola soutěže věnované Lucemburkům (Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou), je letošní soutěž věnována Habsburkům (Marie Terezii – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století). K nejúspěšnějším řešitelům patřily Marie Hobzová a Liana Poláková (obě z IX. A), kterým přejeme hodně úspěchů v obvodním kole. (Mgr. Vladimíra Vaňková)

Školní kolo olympiády z německého jazyka

Školního kola olympiády z německého jazyka, které se konalo 12. ledna 2017, se celkem zúčastnilo 12 žáků ze 7. – 9. tříd. Soutěžící prokázali znalosti německého jazyka odpovídající jejich jazykové úrovni A1-A2 (dle Společného evropského referenčního rámce znalosti jazyků). Z kategorie A 1 postupuje do obvodního kola Anna Rubášová (VII.B), na 2. místě se umístila Šárka Šmatová (VII. B) a na 3. místě se umístila Petra Vostrá (VII. A). Z kategorie A 2 postupuje Magdaléna Strnadová, na 2. místě se umístila Bára Roubalová a na 3. místě se umístila Eva Mráčková (všechna děvčata ze třídy X. A). Reprezentantům naší školy v obvodním kole v Soutěži v německém jazyce držíme palce a přejeme jim hodně úspěchů. (PaedDr. Hana Kropáčková)

PRIMÁRNÍ PREVENCE S MĚSTSKOU POLICIÍ

Dne 10.11.2016 začaly v rámci programu primární prevence besedy s příslušníky útvaru Prevence kriminality Městské policie Praha 9 zaměřené na 1. stupni na prevenci šikany a na druhém stupni na bezpečné chování žáků pokud jde o kontakt s cizími osobami apod. Další třídy a ročníky budou následovat v měsících listopadu a prosinci. (Mgr. Zdeněk Dostál)

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ

Ve výtvarné  soutěži SVĚT KOLEM NÁS získali žáci z 1. B Nela Honomichlová a Eliška Merglová 3. místo, 4. místo získal Matěj Kozler z MŠ. Vyhlášení soutěže SVĚT KOLEM NÁS se koná 16. 11. od 17,00 v budově Městského úřadu Prahy 18, v přízemí v obřadní síni. Zúčastní se žáci, kteří se umístili na 3. a 4. místě, ale ostatní účastníci soutěže si zajdou pro drobnou odměnu. (Hana Kropáčková)

DÁNSKÝ STUDENTSKÝ ORCHESTR HRÁL ŽÁKŮM ZŠ GEN. F. FAJTLA, D.F.C. 

Dne 18. října navštívil naši školu studentský orchestr z městečka Hovedgard v Dánsku. Studenti ve věku 12 – 22 let zahráli pro naše žáky velmi rozmanitý program od melodií k dětským animovaným filmům až po muzikálové kousky. Dirigentka dokázala s našimi dětmi navázat živý kontakt a aktivně je zapojit do produkce. Naši žáci velmi spontánně reagovali a určitě si uvědomili, jak důležité je studium cizích jazyků, neboť veškerá komunikace probíhala v angličtině. Koncert byl pro všechny milým vytržením z běžných povinností.

Fotografie najdete na https://www.flickr.com/photos/hso-musik/sets/72157675899032386

(Lenka Pospíšilová)

ADAPTAČNÍ KURZ 6. ROČNÍKŮ

Ve dnech 19.9. – 22.9.2016 se uskutečnil Adaptační kurz 6. ročníků. Vlastní pohled a názor na tento kurz poskytl pan učitel Bc. Radek Chalupský a my vám jej přinášíme:

„V průběhu školního roku se nám učitelům nenaskytne příliš mnoho příležitostí, při kterých můžeme poznat své žáky z jiného pohledu a lépe, než v rámci klasických výukových hodin. Adaptační kurz pořádaný agenturou Jules & Jim v naší škole ve dnech 19.–22. 9. 2016 takovou příležitostí byl. Primárně samozřejmě nešlo o nás, ale především o žáky samotné, o jejich osobní rozvoj, o zlepšování třídních i mezitřídních vztahů, o… ale proč vyjmenovávat a zobecňovat, když můžeme nechat promluvit aktivní účastníky kurzu. Autentické reflexe dětí budou mít jistě větší výpovědní hodnotu než kdejaká s odstupem dělaná analýza: „Myslím si, že nám to hrozně pomohlo. Teď o sobě víme spoustu věcí (…) Nejlepší na tom je, že teď se bavíme se všema ze třídy.“ „Bavili jsme se, a to bylo důležité. Moc se mi líbilo, jak byli všichni upřímní“ „Kurz byl zábavný, protože jsme se neučili, ale hráli a byli venku.“ „Kurz byl pro mě výborný a myslím si, že i pro ostatní (…) Dosáhli jsme všichni větší spolupráce a dorozumění a víme o sobě víc“ „Nejvíce se mi líbily týmové hry a ta společná komunikace. Všichni byli milí a laskaví.“

V týmech často spolupracovali žáci obou tříd. Obě třídy také společně absolvovaly jednodenní výlet do okolí Srbska u Berouna, při němž se žáci museli vypořádat s počáteční nepřízní počasí a mnohdy i s osobními nesnázemi. Některým se i díky podpoře kolektivu podařilo překonat nové výzvy. Výlet tak přispěl k zániku ve škole klasického dělení na A a B, my a oni: „Dřív jsme si mysleli, že 6.A jsou práskači, zlí a že nás pomlouvají. Ale dozvěděli jsme se, že jsou docela fajn, hodní a dobrý tým. (…) 6.A teď mám docela ráda, vycházíme spolu, zkrátka jsme tým.“Musím říct, že jsme se moc dobře neznali, ale díky adaptačnímu kurzu jsme se dost seznámili.“ „Moc se mi líbilo, že jsme všechno dělali spolu. (…) I když pršelo, nebo bylo hrozné vedro, všechno jsme zvládli a také se bavili.“ „Pak se mi hodně líbil výlet, že jsme byli všichni spolu a že jsme se spřátelili i s béčkem. Byl to fakt super zážitek.“ „Našla jsem tam na zemi lézt slepýše a byl to můj rekord, kolik jsem ušla kilometrů.“

V rámci svých vzpomínek a při celkovém hodnocení kurzu se žáci často obraceli také k budoucnosti: „Byl to výborný způsob, jak stmelit třídu, zábava a spolupráce. (…) Myslím, že cílem bylo spřátelení dětí z jejich třídy a pak druhé třídy, to se určitě povedlo. Tenhle kurz se také povedl, a jestli by to bylo možné, určitě bych si ho dala znovu.“ „Škoda, že adaptační kurz byl jen 4 dny. Moc se mi to líbilo a chtěl bych to ještě jednou.“ „Kurz byl pro mě výborný a chtěl bych ho několikrát.“ „Chtěl bych mít ještě jeden adaptační kurz, moc mě to bavilo.“ „Myslím, že příští rok by se celý kurz mohl prodloužit na celý týden.“

K myšlence opakování kurzů tohoto typu se hlásím i já jako třídní učitel. Třída, bez ohledu na to, jak dlouho a jak dobře se její členové znají, je dynamickou skupinou a vzájemné vztahy jejích členů se neustále vyvíjejí. Čím lépe budeme tento vývoj vnímat a čím lépe mu porozumíme, tím lépe dokážeme se třídou i s jednotlivými žáky pracovat, ať už v situacích výukových, nebo mimo ně.“

Bc. Radek Chalupský

IMG_3774_800x600 IMG_3776_800x600 IMG_3785_800x600 IMG_3789_800x600 IMG_3802_800x600 IMG_3832_800x600 IMG_3837_800x600 IMG_3838_800x600 IMG_3849_800x600 IMG_3855_800x600 IMG_20160919_082533_800x600 IMG_20160919_083919_800x600 IMG_20160919_093750_450x600 IMG_20160919_103152_800x600 IMG_20160919_121125_450x600 IMG_20160919_121135_450x600 IMG_20160920_091459_800x600 IMG_20160920_094724_800x600 IMG_20160920_105201_800x600 IMG_20160920_105212_800x600 IMG_20160920_112732_450x600 IMG_20160921_100922_800x600 IMG_20160921_110602_800x600 IMG_20160921_143159_800x600 P1010962_800x600 P1010964_800x600 P1010973_800x600 P1010988_800x600