Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Činnost školské rady upravují § 167 – 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“), v platném znění.

Školská rada pracuje ve složení:

Zástupce zřizovatele: Mgr. Kateřina Tůmová

Zástupce pedagogů: PaedDr. Lenka Pospíšilová

Zástupce zákonných zástupců žáků:   Ing. Josef Pokorný

Jednací řád školské rady – DOKUMENTY.

Volební období školské rady : 19.6. 2020 – 18. 6. 2023

Předsedou školské rady byl tajnou volbou zvolen Ing. Josef Pokorný

Kontakty na členy školské rady:

Lenka Pospíšilová
lenka.pospisilova@zsfajtla.cz

Kateřina Tůmová
katerina.tumova@letnany.cz

Josef Pokorný
josef.pokorny@yahoo.com