Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Činnost školské rady upravují § 167 – 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“), v platném znění.

Školská rada pracuje ve složení:

Zástupce zřizovatele: Iveta Lojková

Zástupce pedagogů: PaedDr. Lenka Pospíšilová

Zástupce zákonných zástupců žáků:   Ing. Josef Pokorný

Jednací řád školské rady – DOKUMENTY.

Volební období školské rady : 19.6. 2017 – 18. 6. 2020

Předsedou školské rady byl tajnou volbou zvolen Ing. Josef Pokorný.

Volby zástupce zákonných zástupců žáků pro nové volební období proběhnou dne 20.4.2020. Nominace na kandidáty (scan dokumentů) zasílejte společně s jejich CV na e-mail: hana.kropackova@zsfajtla.cz

Kandidát_rodic_formulář

Kontakty na členy školské rady:

Lenka Pospíšilová
lenka.pospisilova@zsfajtla.cz

Iveta Lojková
iveta.lojkova@letnany.cz

Josef Pokorný
josef.pokorny@yahoo.com