Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Činnost školské rady upravují § 167 – 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“), v platném znění.

Školská rada pracuje ve složení:

Zástupce zřizovatele: Mgr. Kateřina Tůmová

Zástupce pedagogů: PaedDr. Lenka Pospíšilová

Zástupce zákonných zástupců žáků:   Ing. Josef Pokorný

Jednací řád školské rady – DOKUMENTY.

Volební období školské rady : 19.6. 2017 – 18. 6. 2020

Předsedou školské rady byl tajnou volbou zvolen Ing. Josef Pokorný.

Pro nové volební období vyhlašuje dne 20.3. 2020 ředitelka školy volby do školské rady. Příjem kandidátek je elektronicky na email členky volební komise: hana.kropackova@zsfajtla.cz nebo lze předat osobně ředitelce školy. Příjem kandidátek je ukončen ke dni 30. 5. 2020

Volby zástupce zákonných zástupců žáků pro nové volební období proběhnou ve dnech  8. a 10. června 2020.

Účastí na volbách vyjádří rodiče svou podporu činnosti školské rady

Byla obdržena jedna kandidátka a nominován  Ing. Josef Pokorný, který tuto funkci v současnosti vykonává a s navrženou kandidaturou na volební období 2020-2023 souhlasí.

Ing. Josef Pokorný – kandidát do školské rady

Kandidát_rodic_formulář

Kontakty na členy školské rady:

Lenka Pospíšilová
lenka.pospisilova@zsfajtla.cz

Iveta Lojková
iveta.lojkova@letnany.cz

Josef Pokorný
josef.pokorny@yahoo.com