INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU 2020

 

Prázdninový provoz  MŠ při Základní škole generála Františka Fajtla DFC:

1.7. – 17.7. 2020           MŠ generála Františka Fajtla DFC

 

 

Termín pro přijetí žádostí na prázdninový provoz v MŠ Rychnovská :

7. 6. 2019 od 13.00 – 15.00 hod. u hospodářky školy – budova ZŠ v ulici Třinecká

Vzhledem k omezené kapacitě jednotlivých zařízení žádáme rodiče, aby využili své kmenové školky, kde mají místo přednostně zaručené.

Zveřejnění registračních čísel přijatých dětí :

bude upřesněno později  na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijetí vycházejí z kritérií pro zápis do MŠ.

Potřebné dokumenty :

  • Vyplněná Žádost o přijetí dítěte do prázdninového provozu : Žádost naleznete na  webových stránkách školy    www.zsfajtla.cz/dokumenty-materska-skolka/  nebo si ji můžete vyzvednout  dne 31.5.2019 u hospodářky školy ( budova Třinecká) od 9.00 – 16.00 hod
  • Kopii Evidenčního listu ( z MŠ, kam dítě celoročně dochází)
  • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

Úplata za prázdninový provoz v MŠ Rychnovská (platí pouze rodiče dětí ostatních MŠ) bude vybírána na transparentní účet školy vedený u Fio banky

číslo účtu: 2300848408/2010

variabilní symbol – prvních šest čísel z rodného čísla (bez lomítka)

( do zprávy pro příjemce můžete napsat ještě jméno dítěte )

specifický symbol – 413

platba za letní provoz činí 225,- Kč a je splatná nejpozději do 19. 6. 2019.

Pokud v tomto termínu nebude platba na účtu školy, bude místo postoupeno náhradníkovi.