Platby

Platba v ŠD
2020/2021

školné ŠD za období září – prosinec 2020:
– pro PT, 1. a 2. ročníky 1050 Kč
– pro 3. ročníky 875 Kč
– pro 4. ročníky 525 Kč
školné ŠD za období leden – červen 2021:
Děti z přípravné třídy a děti rodičů vybraných profesí (IZS,aj) :   1 575 Kč 
(od 1.1.2021 do 28.2.202: 700, 12.4.2021-30.6.2021: 875)
Děti z 1. a 2. ročníku  1 140 Kč, kromě dětí rodičů vybraných profesí (IZS, aj.)                                    
(1.1-28.2.2021: 700, 12.4.-30.6.2021: 440)
Děti z 3. a 4. Ročníku  440 Kč, , kromě dětí rodičů vybraných profesí (IZS, aj.)                                      
(12.4.-30.6.2021: 440).
Platba probíhá bezhotovostně na transparentní účet školy 2300848408 / 2010 nebo na běžný účet školy 2000938399/0800. Při platbě nezapomeňte uvést:
variabilní symbol: evidenční číslo žáka přidělené školou.
specifický symbol: 414

Platby v MŠ
2020/2021

MŠ: 380,- Kč měsíčně:
1. splátka 1520 Kč do 15. září. ( září – prosinec)
2. splátka 2470 Kč do  15. února. ( leden – srpen)
Platba probíhá bezhotovostně na transparentní účet školy 2300848408 / 2010 nebo na běžný účet školy 2000938399/0800. Při platbě nezapomeňte uvést:
variabilní symbol: evidenční číslo přidělené školou.
specifický symbol: 413

Platby SRPŠ

Platbu SRPŠ nelze platit na účet školy!

Číslo účtu SRPŠ : 2700119300/2010 (transparentní účet vedený u Fio banky)

Příspěvek do SRPŠ : 400,-Kč / žák / pololetí

Jako Variabilní symbol prosím uveďte: Evidenční číslo dítěte  ( neuvádějte ani jméno ani RČ dítěte) !!!

číslo účtu SRPŠ : 2700119300/2010 (transparentní účet vedený u Fio banky)

příspěvek do SRPŠ : 300,-Kč / žák / pololetí

Variabilní symbol : Evidenční číslo dítěte ( neuvádějte jméno ani RČ dítěte) !!!

první třídy – box s psacími a výtvarnými potřebami

částka: 650,- Kč na účet: 2700119300/2010

uhradit do 30. 9. 2019

do popisu pro příjemce uvést Evidenční číslo dítěte

Platby škol v přírodě

 

Ekonomické oddělení

Platby od rodičů jsou prováděny bezhotovostně na transparentní účet školy  2300848408 / 2010 (informace k účtu viz níže) nebo na běžný účet školy 2000938399/0800.

Variabilní symbol (bude upřesněno), specifický symbol je definován pro každou konkrétní platbu.
Ve výjimečných případech je možno zaplatit na pokladně Ekonomického oddělení (budova Třinecká 350) v době pokladních hodin.
Pokladní hodiny:
úterý       12.30 – 14.00
V době prázdnin nebo ředitelského volna je pokladna uzavřena.
Ekonomické oddělení – kontakt:
Ing. Stanislava Čejnová
Tel: +420 228 808 812

Informace k transparentnímu účtu:

2300848408 / 2010
Na tento bankovní účet mohou platit rodiče veškeré platby škole, t.j.:
školné v MŠ, školné za školní družinu, úhrady za školy v přírodě apod.
Účet je transparentní.

Co to znamená ?

Kdokoliv, kdo se může připojit k internetu, se může kdykoliv podívat na pohyby na uvedeném bankovním účtu, tedy i zjistit informace o názvu protiúčtu, částce a dalších podrobnostech o platbě.

1. Otevřete si stránky www tečka fio tečka cz.
2. Vlevo nahoře kliknete na „Bankovní služby“.
3. Po otevření nové stránky kliknete na „Bankovní účty“.
4. Po otevření nové stránky kliknete na „Transparentní účet“.
5, Na nově otevřené stránce sjeďte dolů, až uvidíte nadpis „HLEDÁNÍ V SEZNAMU TRANSPARENTNÍCH ÚČTŮ“.
6. Do okénka pro číslo účtu zadejte 2300848408 a klikněte na „HLEDEJ“.
(pokud číslo účtu nevíte, vyhledáte transparentní účet ze Seznamu transparentních účtů podle názvu majitele = Základní škola …)
7. Na modrém řádku se zobrazí Majitel účtu a číslo účtu. Vpravo na témže řádku klikněte „Prohlédni účet“.

Zobrazí se Vám pohyby na uvedeném bankovním účtu.

Po prohlédnutí můžete stránku jednoduše zavřít.

Při prohlížení nemějte obavy.

Nemůžete nic pokazit, žádné peníze převést, nemůžete nic „smazat“ apod.

Je to pouze pro prohlížení.