CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

2021/2022

„POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH –

SCRAPBOOK“

celoroční projekt prolínající se každým měsícem

 

ZÁŘÍ„Hola hola, škola volá“

seznámení účastníků s vnitřním řádem ŠD

seznámení účastníků s celoročním projektem

 POHÁDKOVÉ HRANÍ  V OBRAZECH – SCRAPBOOK – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Hola hola, škola volá“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

seznámení s BOZ – BEZPEČNOST- při přecházení do školní jídelny (je v jiné budově), při rekreačních činnostech venku, v průběhu dne, ve družině

DŮLEŽITÉ DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ – COVID-19 – BESEDA (platnost do odvolání)

pobyt venku – seznámení s místy, kde mohou probíhat rekreační činnosti

poučení účastníků dle osnovy o BOZ ve školní družině + před státním svátkem

28.9. – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

ŘÍJEN – „Kam doletí můj drak?“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRAPBOOK – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Kam doletí můj drak“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

výtvarné techniky – muchláž, krčení, práce s přírodninami

soutěž v pouštění draků

procházky v blízkém okolí – pozorování změn v přírodě

Zahradní slavnost – 3. ročník Duch(k)ování (uskutečnění dle aktuální epidemiologické situace – covid-19)

poučení o BOZ před státním svátkem a podzimními prázdninami

28.10. – DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

27.10. + 29. 10. 2021– podzimní prázdniny

LISTOPAD –„Halloween a strašidla v našich pohádkách“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABPBOOK – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Halloween a strašidla v našich pohádkách“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

„Zdraví“ = půl života – beseda

výroba halloweenských masek, vydlabávání dýní, aranžování přírodního materiálu, podzimní koláže

halloweenský průvod v lesoparku

poučení o BOZ před státním svátkem

17.11. – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII – význam

PROSINEC – „Vánoční pohádky“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRAPBOOK – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Vánoční pohádky“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

vánoční besedy – Mikuláš, advent, vánoční zvyky a svátky – vznik a význam

výtvarné techniky zapíjení do klovatiny, práce s krupicí, výroba vánočních svícnů a přání na téma – „Vánoce, Vánoce přicházejí“

vánoční besídka s nadílkou

zimní olympiáda

23.12. 2021 – 2.1. 2022 – vánoční prázdniny + poučení o BOZ před zimními prázdninami

 

LEDEN – „Čarování paní Zimy“  

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRAPBOOK – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Čarování paní Zimy“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

besedy s tematikou – „TŘI KRÁLOVÉ“

netradiční zimní techniky – inkoustová technika, prstová malba, odkrývací technika

rekreační činnosti venku – hrátky s paní Zimou – při příznivých sněhových podmínkách stavění sněhuláka, iglú, sněhové sochy

ÚNOR – „Masopust je tady“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRAPBOOK – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Masopust je tady“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

beseda na téma – „Masopust“- vznik a význam

výroba masek, karnevalových škrabošek

masopustní bál + rej masek

4.2. 2022 pololetní prázdniny – poučení o BOZ před prázdninami

BŘEZEN – „Kouzelná země“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRAPBOOK– tvorba pohádkového obrazu s tématemKouzelná země“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

rekreační činnosti venku – probouzení jarní přírody…první jarní den

14.3. – 20. 3. 2022 jarní prázdniny + poučení o BOZ před jarními prázdninami

21.3. 2022 – den otevřených dveří ZŠ

DUBEN – „Hody, hody, doprovody“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRAPBOOK – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Hody, hody, doprovody“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

beseda na téma Velikonoce – vznik, význam, zvyky

malování kraslic, velikonoční výzdoba školní družiny, pletení pomlázek

besedy – 22. 4. 2022 Den Země, třídění odpadu, ochrana přírody

vyrábíme čarodějnice – pálení čarodějnic, rej čarodějnic

rekreační činnost venku – rej čarodějnic (lesopark)

14.4. 2022 – velikonoční prázdniny

15.4. 2022 – Velký pátek

18.4. 2022 – Velikonoční pondělí

poučení o BOZ před státními svátky a prázdninami

KVĚTEN –„Skřítkové tesaři vylezte z mechu“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRAPBOOK – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Skřítkové tesaři vylezte z mechu“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

Den matek 8. 5. 2022 – beseda na téma „rodina“ – podpora kladných vztahů v rodině

výrobky pro maminky

rekreační činnosti – hrajeme si na jarní skřítky – lesopark

ČERVEN – „Zazvonil zvonec a pohádky je konec“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRAPBOOK – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Zazvonil zvonec a pohádky je konec“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

závěrečné vyhodnocení pohádkového projektu – vernisáž

rozloučení se školní družinou – diskotéka, karneval

rekreační činnosti – odpoledne plné her a soutěží „družinová pouť“

poučení o BOZ před hlavními prázdninami

 

PRAVIDELNÉ AKCE

Knihovna Vysočany – P9 – nové knihy, besedy o knihách, půjčování knih

Galerie 9 – výstavy , výtvarné dílny

Lanová centra

Park Přátelství – dětská hřiště, kulturní a zábavné akce pro děti

Kino Letňany – filmy, pohádky

Solná jeskyně – ozdravné pobyty

Polodenní výlety

Besídky – Mikulášská, vánoční s nadílkou, masopust – masky

ostatní akce jsou dle aktuální nabídky

Plán školní družiny – květen 2021

„Skřítkové, tesaři vylezte z mechu“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Skřítkové, tesaři vylezte z mechu“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

Den matek 9. 5. 2021 – beseda na téma „rodina“ – podpora kladných vztahů v rodině

výrobky pro maminky

rekreační činnosti hrajeme si na jarní skřítky – lesopark

Plán školní družiny – duben 2021

 „Kouzelná země “

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Kouzelná země“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

besedy – 22. 4. Den Země, třídění odpadu, ochrana přírody

vyrábíme čarodějnice – pálení čarodějnic, rej čarodějnic

rekreační činnost venku – rej čarodějnic (lesopark)

1. 4. 2021 – velikonoční prázdniny

2.4. 2021 – Velký pátek

5.4. 2021 – Velikonoční pondělí

poučení o BOZ před státními svátky a podzimními prázdninami

Plán školní družiny – březen 2021

„Hody, hody, doprovody“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Hody, hody, doprovody“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

beseda na téma Velikonoce – vznik, význam, zvyky

malování kraslic, velikonoční výzdoba školní družiny, pletení pomlázek

rekreační činnosti venku – probouzení jarní přírody…první jarní den

1. 3. – 7. 3. 2021 jarní prázdniny + poučení o BOZ před jarními prázdninami

Plán školní družiny – únor 2021

Masopust je tady

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Masopust je tady“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

beseda na téma – „Masopust“-vznik a význam

výroba masek, karnevalových škrabošek

masopustní bál + rej masek

Plán školní družiny – leden 2021

Čarování paní zimy

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Čarování paní zimy“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

besedy s tématikou – „TŘI KRÁLOVÉ“

netradiční zimní techniky-inkoustová technika, prstová malba, odkrývací technika

rekreační činnosti venku – hrátky s paní Zimou- při příznivých sněhových podmínkách stavění ze sněhuláka, iglú, sněhové sochy

29. 1. 2021 pololetní prázdniny – poučení o BOZ před podzimními prázdninami

Plán školní družiny – prosinec 2020

 Vánoční pohádky

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Vánoční pohádky“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

vánoční besedy – Mikuláš, Advent, vánoční zvyky a svátky-vznik a význam

výtvarné techniky zapíjení do klovatiny, práce s krupicí, výroba vánočních svícnů a přání na téma – „ Vánoce, Vánoce přicházejí“

vánoční besídka s nadílkou

zimní olympiáda

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 – vánoční prázdniny + poučení o BOZ před zimními prázdninami

Plán školní družiny – listopad  2020

Halloween a strašidla v našich pohádkách

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Halloween a strašidla v našich pohádkách“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

„Zdraví“ = půl života – beseda

výroba halloweenských masek, vydlabávání dýní, aranžování přírodního materiálu, podzimní koláže

haloweenský průvod v lesoparku

poučení o BOZ před státním svátkem

17. 11. – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII – význam

Plán školní družiny – říjen  2020

Kam doletí můj drak?   

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Kam doletí můj drak“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

výtvarné techniky – muchláž, krčení, práce s přírodninami

soutěž v pouštění draků

procházky v blízkém okolí – pozorování změn v přírodě

poučení o BOZ před státním svátkem a podzimními prázdninami

28. 10. – DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

29. 10. + 30. 10. – podzimní prázdniny

Plán školní družiny – září  2020

Hola hola, škola volá

VÝZNAMNÉ DNY – 28.9. – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Seznámení účastníků s chodem školní družiny a poučení  o hygienickém nařízení v souvislosti s covidem 19 – při vstupu do budovy školy, při pohybu ve společných prostorách (šatny, chodby, toaleta, jídelna, ve školní družině a při pobytu venku)

seznámení s  vnitřním řádem  ŠD

poučení dětí podle osnovy o BOZ

seznámení dětí s prostory školní družiny + prostředí a vybavení heren

skladba činností ve družině

seznámení dětí s režimem dne

dětem zajistit pozvolný nástup do školy

prolínání a střídání činností

umožnit a nabídnout velké množství her

zajištění pitného režimu + upevňování hygienických návyků

BEZPEČNOST-při přecházení do školní družiny, do školní jídelny při vycházkách, v průběhu dne ve družině

JÍDELNA

správné stolování (důležitá pomoc prvňáčkům!!!)

správné držení a používání příboru

dbát na bezpečné přenášení a odnášení táců s jídlem – pomoc prvňáčkům zajištěna

správné hygienické návyky

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

2020/2021

„POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH –

SCRABBOOK“

celoroční projekt, prolínající se každým měsícem

 

ZÁŘÍ –„ Hola hola, škola volá“

seznámení účastníků s vnitřním řádem ŠD

seznámení účastníků s celoročním projektem

 „POHÁDKOVÉ HRANÍ  V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Hola hola, škola volá“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

seznámení s BOZ – BEZPEČNOST- při přecházení do školní jídelny (je v jiné budově), při rekreačních činnostech venku, v průběhu dne, ve družině

DŮLEŽITÉ DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ – COVID 19 – BESEDA (platnost do odvolání)

pobyt venku – seznámení s místy, kde mohou probíhat rekreační činnosti

poučení účastníků dle osnovy o BOZ ve školní družině + před státním svátkem

28. 9. – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

ŘÍJEN Kam doletí můj drak?“   

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Kam doletí můj drak“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

výtvarné techniky – muchláž, krčení, práce s přírodninami

soutěž v pouštění draků

procházky v blízkém okolí – pozorování změn v přírodě

Zahradní slavnost – 3. ročník Duch(k)ování (uskutečnění dle aktuální epidemiologické situace – covid 19)

poučení o BOZ před státním svátkem a podzimními prázdninami

28. 10. – DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

29. 10. + 30. 10. – podzimní prázdniny

 

LISTOPAD –„Halloween a strašidla v našich pohádkách“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Halloween a strašidla v našich pohádkách“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

„Zdraví“ = půl života – beseda

výroba halloweenských masek, vydlabávání dýní, aranžování přírodního materiálu, podzimní koláže

haloweenský průvod v lesoparku

poučení o BOZ před státním svátkem

17. 11. – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII – význam

PROSINEC – „Vánoční pohádky“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Vánoční pohádky“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

vánoční besedy – Mikuláš, Advent, vánoční zvyky a svátky-vznik a význam

výtvarné techniky zapíjení do klovatiny, práce s krupicí, výroba vánočních svícnů a přání na téma – „ Vánoce, Vánoce přicházejí“

vánoční besídka s nadílkou

zimní olympiáda

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 – vánoční prázdniny + poučení o BOZ před zimními prázdninami

 

 

LEDEN – „Čarování paní Zimy“   

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Čarování paní zimy“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

besedy s tématikou – „TŘI KRÁLOVÉ“

netradiční zimní techniky-inkoustová technika, prstová malba, odkrývací technika

rekreační činnosti venku – hrátky s paní Zimou- při příznivých sněhových podmínkách stavění ze sněhuláka, iglú, sněhové sochy

29. 1. 2021 pololetní prázdniny – poučení o BOZ před podzimními prázdninami

ÚNOR – „Masopust je tady“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Masopust je tady“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

beseda na téma – „Masopust“-vznik a význam

výroba masek, karnevalových škrabošek

masopustní bál + rej masek

 

  

BŘEZEN – „Hody, hody, doprovody“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Hody, hody, doprovody“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

beseda na téma Velikonoce – vznik, význam, zvyky

malování kraslic, velikonoční výzdoba školní družiny, pletení pomlázek

rekreační činnosti venku – probouzení jarní přírody…první jarní den

1. 3. – 7. 3. 2021 jarní prázdniny + poučení o BOZ před jarními prázdninami

 

 

 

DUBEN – „Kouzelná země “

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Kouzelná země“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

besedy – 22. 4. Den Země, třídění odpadu, ochrana přírody

vyrábíme čarodějnice – pálení čarodějnic, rej čarodějnic

rekreační činnost venku – rej čarodějnic (lesopark)

1. 4. 2021 – velikonoční prázdniny

2.4. 2021 – Velký pátek

5.4. 2021 – Velikonoční pondělí

poučení o BOZ před státními svátky a podzimními prázdninami

 

 

KVĚTEN –„Skřítkové, tesaři vylezte z mechu“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Skřítkové, tesaři vylezte z mechu“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

Den matek 9. 5. 2021 – beseda na téma „rodina“ – podpora kladných vztahů v rodině

výrobky pro maminky

rekreační činnosti hrajeme si na jarní skřítky – lesopark

 

 

 

ČERVEN – „Zazvonil zvonec a pohádky je konec“

POHÁDKOVÉ HRANÍ V OBRAZECH – SCRABBOOK“ – tvorba pohádkového obrazu s tématem „Zazvonil zvonec a pohádky je konec“ (do družinové kroniky jednotlivého oddělení + pohádkový obraz pro plánovanou vernisáž)

závěrečné vyhodnocení pohádkového projektu – vernisáž

rozloučení se školní družinou – diskotéka, karneval

rekreační činnosti – odpoledne plné her a soutěží „družinová pouť“

poučení o BOZ před hlavními prázdninami

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY BŘEZEN 2020

MĚSÍC KNIHY  

DOPRAVNÍ TÉMATIKA + BEZPEČNOST 

20.3. – PRVNÍ JARNÍ DEN

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

„ŽIVELNÝ KLÍČ“

jaké známe přírodní živly

projekt k získání“ ŽIVELNÉHO KLÍČE “ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa

příprava velikonočních výrobků na velikonoční trhy

návštěvy solné jeskyně

 

MĚSÍC  KNIHY

jak vzniká kniha, autor – spisovatel, ilustrátor, příprava tisku, tisk

knihkupectví nebo knihovna

co nám přináší – poučení, zábava, vědomosti

besedy o knihách – knihovna Vysočany – vztah ke knihám

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST

MĚSÍC KNIHY – KOLÁŽ 

příprava na Velikonoce

výtvarné dílny

PŘÍRODOVĚDNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

 20.3. – jarní rovnodennost- začíná jaro – proč?

 změny v přírodě, délka dne a noci, letní čas, počasí – déšť, slunce, vítr

 jaro –  pozorování venku- listy, květy, mláďata, hmyz

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOST

 pohybové a sportovní hry

rozvoj základních pohybových dovedností

solná jeskyně

                           

 PLÁNOVANÉ AKCE

2. 3. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Jakšová Kateřina

 

6. 3. – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S INGRID – IV., V., VI.,VII. odd. šd

 

9. 3. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Jakšová Kateřina

 

11. 3. – LEZECKÁ STĚNA – vych. Orlíková Michaela

 

11. 3. – KNIHOVNA- vych. Jakšová Kateřina

 

12. 3. – VÝTVARNÁ DÍLNA – vych. Cihlářová Kristýna

 

16. 3. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Jakšová Kateřina

 

18. 3. – LEZECKÁ STĚNA – Cihlářová Kristýna

 

18. 3. – KNIHOVNA – vych. Bendová Anna

 

23. 3. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Jakšová Kateřina

 

25. 3. – LEZECKÁ STĚNA – vych. Komrsková Naďa

 

25. 3. – KNIHOVNA- vych. Orlíková Michaela

  

TERMÍNY  KNIHOVNY BUDOU UPŘESNĚNY DLE AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ !!!!

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – ÚNOR 2020 

24.2. – 28.2.    JARNÍ PRÁZDNINY

             

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST -„HORSKÝ KLÍČ“

kolektivní práce – „ZÍSKÁNÍ HORSKÉHO KLÍČE“ – koláž

krása a nebezpečí hor, horská služba – význam

masopust – význam

masopustní karneval

14.2. – SVATÝ VALENTÝN – SVÁTEK ZAMILOVANÝCH, MILOVANÝCH I MILUJÍCÍCH

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST

 různorodé výtvarné techniky se zimní tématikou

 výroba masek na masopustní karneval

výrobky s danou měsíční tématikou – dárky ke svátku svatého Valentýna

 

 

PŘÍRODOVĚDNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

krmení ptáčků v parcích, délka dne, více světla- Hromnice

vodní ptactvo, budky, krmítka…

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOST

vycházky po okolí, hry na sněhu

SOLNÁ JESKYNĚ

PLÁNOVANÉ AKCE

3.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Kateřina Jakšová

 

5.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Naďa Komrsková

 

5. 2. – LEZECKÁ STĚNA – vych. Kateřina Jakšová

5.2. – KNIHOVNA – vych. Lucie Joudi

 

10. 2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Kateřina Jakšová

 

11. 2. – MASOPUSTNÍ KARNEVAL – CELÁ ŠD

 

12. 2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Naďa Komrsková

 

12. 2. – LEZECKÁ STĚNA – vych. Šárka Musilová

 

12. 2. – KNIHOVNA – vych. Sabina Procházková

 

14. 2. – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S INGRID (bublinková show)

I. + II. + III. + VIII. oddělení

 

17. 2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Kateřina Jakšová

 

18. 2. – VÝTVARNÁ DÍLNA – vych. Kateřina Jakšová

 

19. 2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Naďa Komrsková

 

19. 2. – LEZECKÁ STĚNA – vych. Sabina Procházková

 

19. 2. – KNIHOVNA – vych. Anna Bendová

 

20. 2. – VÝTVARNÁ DÍLNA – vych. Šárka Musilová

 

21. 2. – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S INGRID (bublinková show)

IV + V. + VI. + VII. oddělení

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – LEDEN 2020

 

 

 

 

NOVÝ ROK pranostiky, počasí, úroda, zdraví…

LIDOVÉ ZVYKY– Tři králové – lidová tradice

                                                        

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST   „ZÍSKÁNÍ KRÁLOVSKÉHO KLÍČE“

 

KRÁLOVSKÝ KLÍČ

 

 

VÝTVARNÁ  A PRACOVNÍ ČINNOST 

výrobky na téma – „TŘI KRÁLOVÉ“

zimní témata-vhodné techniky (koláže, tuž, kombinované techniky)

skládanky z papíru (origami), lepení, stříhání…

výtvarné dílny

knihovna

 

HUDEBNÍ ČINNOST

 

píseň –„My tři králové “

 

PŘÍRODOVĚDNÁ  ČINNOST

 pozorování zimní přírody, zvířecí stopy ve sněhu, plnění krmítek v parcích, ochrana přírody, vodní toky, vodní ptactvo, počasí, změna délky dne a noci…

                               

REKREAČNÍ ČINNOST

 

solná jeskyně

pobyt venku-při vhodných podmínkách hry na sněhu, bobování, klouzání BEZPEČNOST!

POZOR-zledovatělé chodníky

PLÁNOVANÉ AKCE

 

6. 1.  – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

 

 8. 1. – LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka LUCIE JOUDI

 

 13. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

 

 15. 1. – LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka MICHAELA ORLÍKOVÁ

 

 15. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka NAĎA KOMRSKOVÁ

 

 15. 1. – KNIHOVNA – vychovatelka ŠÁRKA MUSILOVÁ

 

 17. 1. – DIVADLO O POHÁDKÁCH – I.,II.,III.,VIII. – oddělení

 

 20. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

                                                              

 22. 1. – KNIHOVNA – vychovatelka SABINA PROCHÁZKOVÁ

 

 22. 1. – LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka NAĎA KOMRSKOVÁ

 

 24. 1. – DIVADLO O POHÁDKÁCH – IV.,V.,VI.,VII. – oddělení

 

 27. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

 

 29. 1. – LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka ANNA BENDOVÁ

 

 29. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ- vychovatelka NAĎA KOMRSKOVÁ

 

 29. 1. – KNIHOVNA – vychovatelka LUCIE JOUDI

 

 31. 1. – POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – PROSINEC 2019

 

ADVENT – příprava Vánoc

ČESKÉ VÁNOCE – lidové zvyky, betlémy, vánoční strom, koledy

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY –  23. prosinec 2019 – 3. leden 2020

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

„ANDĚLSKÝ KLÍČ“

 

Vánoce v historii ( jak daleko sahá historie Vánoc… )

Vánoce v pohádkovém světě…

projekt „Andělský klíč“– skupinová práce

vánoční trhy – výroba vánočních dekoračních ozdob, doplňků, přáníček…..

vánoční besídka – povídání o vánočních tradicích a zvyklostech, předávání vánočních dárků, ochutnávka cukroví

významné dny

24.12. – „Štědrý den“

25. 12. – „1. svátek vánoční“

26. 12. – „2. svátek vánoční“

 

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ  ČINNOST

 

 Mikuláš, čert, anděl – kresby, figurky, koláže, skládanky

 vánoční přáníčka

 výroba vánočních dárečků pro své blízké – vánoční věnce, svícny, vánoční košíčky, voňavá dekorace na stůl  ……….

 

 

HUDEBNÍ ČINNOST

 

koledy – poslech cd

zpívání koled

 

PŘÍRODOVĚDNÁ ČINNOST

 

pozorování zimní přírody

krmení zvířátek při zimních vycházkách

 

 

REKREAČNÍ ČINNOST

 

odpočinek a relaxace – relaxační techniky při poslechu hudby 

v době sněhu – sáňkování, bobování, koulování…klouzačky

POZOR NA BEZPEČNOST – NEBEZPEČÍ NÁLEDÍ !!!!!

PLÁNOVANÉ AKCE 

2. 12. – VÁNOČNÍ DÍLNY – vychovatelka ŠÁRKA MUSILOVÁ

9. 12.  – SOLNÁ JESKYNĚ- vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

10. 12. – VÁNOČNÍ TRHY ŠKOLNÍ DRUŽINY – CELÁ ŠD

13. 12.  – VÁNOČNÍ DÍLNY- vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

 16. 12.  – SOLNÁ JESKYNĚ- vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

 18. 12. – LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka LUCIE JOUDI

 

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PŘEJE CELÝ KOLEKTIV ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – LISTOPAD 2019

 

 
2.11. PAMÁTKA ZESNULÝCH

17.11. – Den boje za svobodu a demokracii – VZNIK A VÝZNAM STÁTNÍHO SVÁTKU

  

ZÁJMOVÁ ČINNOST

„Hasičský klíč“

projekt k ročnímu plánu –získání klíče hasičů

výrobky s podzimní tématikou

výtvarné dílny

knihovna

ozdravný blok solných jeskyní

17.11. – Den boje za svobodu a demokracii – význam

  

PŘÍPRAVA NA ADVENT

 začíná příprava adventních  věnců

adventní svícny- použití přírodních materiálů, suché plody, květiny, ovoce, skořápky, větvičky, jehličí, frotáže

obtisky ze suchých listů – různorodé výtvarné techniky

příprava na vánoční jarmark

klidové období před Vánocemi

začíná příprava na Vánoce

mezilidské vztahy, pomoc druhým, domov, rodina, přátelství..


PŘÍRODOVĚDNÁ ČINNOST

 

období klidu – padá listí, příprava na zimu, zvířecí pelíšky, potrava – zásoby na zimu

sběr plodů, listů, pozorování změn v přírodě – pozor mění se čas

 

  

REKREAČNÍ ČINNOST

pohybové hry

vycházky po okolí

solná jeskyně

lezecká stěna

PLÁNOVANÉ AKCE 

4.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

5.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Lucie Joudi

7.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Michaela Orlíková

11.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

11.11. EKOCENTRUM – vychovatelka Michaela Orlíková

12.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Lucie Joudi

13.11. KNIHOVNA – vychovatelka Kateřina Jakšová

13.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Naďa Komrsková

14.11. FYZIKÁLNÍ ÚŘAD – vychovatelka Anna Bendová

15.11. KINO CINEMA CITY– CELÁ ŠD

18.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

19.11. EKOCENTRUM – vychovatelka Naďa Komrsková

19.11. VÝTVARNÁ DÍLNA – vychovatelka Kateřina Jakšová

19.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Lucie Joudi

20.11. LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka Anna Bendová

20.11. EKOCENTRUM – vychovatelka Lucie Joudi

20.11. KNIHOVNA – vychovatelka Kristina Cihlářová

21.11. EKOCENTRUM – vychovatelka Anna Bendová

22.11. EKOCENTRUM – vychovatelka Kristína Cihlářová

25.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

25.11. EKOCENTRUM – vychovatelka Šárka Musilová

26.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Lucie Joudi

26.11. EKOCENTRUM – vychovatelka Kateřina Jakšová

27.11. KNIHOVNA – vychovatelka Naďa Komrsková

29.11. EKOCENTRUM – vychovatelka Sabina Procházková

TERMÍNY JINÝCH AKCÍ  BUDOU VŽDY VČAS AKTUÁLNĚ UPŘESNĚNY A SDĚLENY

Plán školní družiny – ŘÍJEN – 2019

VÝZNAMNÉ DNY – 28. 10. „Den vzniku samostatného československého státu“
PODZIMNÍ PRÁZDNINY – 29. 10. + 30. 10. poučení o BOZ před podzimními prázdninami

ZÁJMOVÁ ČINNOST

„KLÍČ ZDRAVÍ“
celodružinové projekty k získání klíče (asambláž, koláž, vzdělávací kvízy, společné výtvarné práce …)
besedy na téma zdravé a nezdravé potraviny
význam slov – imunita, prevence, psychohygiena

„Halloween“ – výroba halloweenských masek
výroba draků
výtvarné dílny
knihovna

„Zahradní slavnost – 2. ročník Duch(k)ování“

workshop – dlabání dýní, anglický kvíz, knihotoč

REKREAČNÍ ČINNOST

„Drakiáda“ – soutěž v pouštění draků

začínáme s ozdravným blokem solných jeskyní
využití hezkého počasí k co nejdelšímu možnému pobytu venku
BEZPEČNOST při přecházení silnic a při pohybu na chodnících

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ NA PROSEKU
naučení a postupné osvojení pravidel silničního provozu, pravidla při jízdě na kole, pravidla chodců

Plán akcí

1. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Lucie Joudi
2. 10. KNIHOVNA – vychovatelka Anna Bendová
2. 10. LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka Kristyna Cihlářová
2. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Naďa Komrsková
3. 10. EKOCENTRUM – vychovatelka Šárka Musilová
3. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Michaela Orlíková
7. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová
8. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Lucie Joudi
9. 10. KNIHOVNA – vychovatelka Šárka Musilová
9. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Naďa Komrsková
10. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Michaela Orlíková
10. 10. VÝTVARNÁ DÍLNA – vychovatelka Kristyna Cihlářová
14. 10. ZAHRADNÍ SLAVNOST
14. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

15. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Lucie Joudi
16. 10. LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka Hana Glazer Pokorná
16. 10. KNIHOVNA – vychovatelka Michaela Orlíková
16. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Naďa Komrsková
17. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Michaela Orlíková
17. 10. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – vychovatelka Šárka Musilová
18. 10. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová
21. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová
22. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Lucie Joudi
23. 10. KNIHOVNA – vychovatelka Kateřina Jakšová
23. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Naďa Komrsková
24. 10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Michaela Orlíková
25. 10. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – vychovatelka Lucie Joudi
31. 10. VÝTVARNÁ DÍLNA – vychovatelka Hana Glazer Pokorná

Plán školní družiny – ZÁŘÍ – 2019

VÝZNAMNÉ DNY – 28.9. – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2. 9.2019

6.30 – 8.00 hod.

8.45 – 17.00 hod.

třídní schůzky prvních tříd (základní informace o školní družině)

zajistit bezpečné předávání dětí (pouze oprávněným osobám)

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Třídní schůzky – seznámení rodičů a dětí s chodem družiny + vnitřní řád ŠD

DŮRAZ NA BEZPEČNOST!!

poučení dětí podle osnovy o BOZP

seznámení dětí s družinovými hernami + prostředí a vybavení heren

skladba činností ve družině

seznámení dětí s režimem dne

dětem zajistit pozvolný nástup do školy

prolínání a střídání činností

umožnit a nabídnout velké množství her

zajištění pitného režimu + upevňování hygienických návyků

BEZPEČNOST-při přecházení do školní družiny, do školní jídelny při vycházkách, v průběhu dne ve družině

JÍDELNA

správné stolování (důležitá pomoc prvňáčkům!!!)

správné držení a používání příboru

dbát na bezpečné přenášení a odnášení táců s jídlem – pomoc prvňáčkům zajištěna

správné hygienické návyky

SEZNÁMENÍ DĚTÍ S CELOROČNÍM PROJEKTEM „POMÁHÁME A CHRÁNÍME – TAJEMSTVÍ DESETI KLÍČŮ“

POJMENOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

„Pomáháme a chráníme – tajemství deseti klíčů“

 celoroční plán školní družiny pro školní rok 2019/2020

Září – „Orientační klíč“ 

projekt k ročnímu plánu– získání orientačního klíče

seznámení dětí s vnitřním řádem ŠD

seznámení dětí s celoročním plánem školní družiny “ Pomáháme a chráníme

vytvoření názvů pro oddělení ŠD

začínáme s výtvarnou dílnou

začínáme s knihovnou

DŮRAZ NA BEZPEČNOST !!

poučení dětí podle osnovy o BOZ ve školní družině

9. Den české státnosti

 

Říjen – „Klíč zdraví“

projekt k ročnímu plánu– získání klíče zdraví

Halloween a vše kolem něho (31.10.)

„Halloween“ – výroba halloweenských masek, vydlabávání dýní

HALLOWEENSKÁ PLAVBA LODÍ PO VLTAVĚ

„Drakiáda“ – výroba draků a soutěž v létání

„Zahradní slavnost – 2. ročník Duch(k)ování“

výtvarné dílny

začínáme s ozdravným blokem solných jeskyní

10. – Den vzniku československého státu (státní svátek)

10. + 30. 10. – podzimní prázdniny

podzimní prázdniny + státní svátek – poučení o BOZ před podzimními prázdninami a před státním svátkem

Listopad – „Hasičský klíč“

projekt k ročnímu plánu –získání klíče hasičů

výrobky s podzimní tématikou

příprava na vánoční čas

výtvarné dílny

knihovna

ozdravný blok solných jeskyní

11. – Den boje za svobodu a demokracii – význam

 

Prosinec – „Andělský klíč“

projekt k ročnímu plánu –získání andělského klíče

Vánoce v historii- vánoční svátky, historie Vánoc

vánoční trhy

výroba vánočních dárečků pro své blízké

zimní sporty

12. – mikulášská nadílka + čertovská diskotéka

vánoční besídka

„Peklo – Příbram“

svíčkárna – ŠESTAJOVICE

vánoční koncert

výtvarné dílny

knihovna

ozdravný blok solných jeskyní

vánoční prázdniny (23. 12. 2019 – 3. 1. 2020)+ poučení o BOZP před zimními prázdninami

Leden – „Královský klíč“

projekt k ročnímu plánu – získání královského klíče

výrobky s danou měsíční tématikou

zimní sporty

výtvarné dílny

knihovna

1. 2020 – Tři králové

ozdravný blok solných jeskyní

1. 2020 – pololetní prázdniny (poučení o BOZ před pololetními prázdninami)

 

Únor – „Horský klíč“

projekt k ročnímu plánu – získání horského klíče

výrobky s danou měsíční tématikou

„Masopust“ a jeho význam, výroba masek

masopustní bál + rej masek

výtvarné dílny

knihovna

lyžařský výcvik

ozdravný blok solných jeskyní

2. – 1. 3. jarní prázdniny poučení o BOZ před pololetními a jarními prázdninami

Březen – „Živelný klíč“

projekt k ročnímu plánu – získání živelného klíče

příprava na Velikonoce – výrobky s velikonoční tématikou

Velikonoce – vznik a význam

výtvarné dílny

knihovna

Měsíc knihy

ozdravný blok solných jeskyní

Duben – „Bezpečný klíč“

projekt k ročnímu plánu – získání bezpečného klíče

Měsíc bezpečnosti

pálení čarodějnic – vše známé i neznámé o čarodějnicích

výrobky s danou měsíční tématikou

4. – DEN ZEMĚ

výtvarné dílny

knihovna

ukončení ozdravného bloku solných jeskyní

velikonoční trhy

4. – 13. 4. velikonoční prázdniny – poučení o BOZ před velikonočními prázdninami

Květen – „Sluneční klíč“

projekt k ročnímu plánu – získání slunečního klíče

výrobky s jarní tématikou

„Den matek“+ dárečky pro maminky

výtvarné dílny

knihovna

státní svátky – vznik a význam

5. – Svátek práce

5. – Den vítězství

poučení o BOZ před státními svátky

Červen „Klíč první pomoci“

projekt k ročnímu plánu – získání klíče první pomoci

Tajemná cesta za pokladem – vyhodnocení celoročního plánu

zahradní slavnost + grilování špekáčků

loučíme se s ŠD- diskotéka

blíží se hlavní prázdniny – POZOR NA BEZPEČNOST

poučení o BOZ před prázdninami

PRAVIDELNÉ AKCE 

Knihovna Vysočany – P9 – nové knihy, besedy o knihách, půjčování knih

Galerie 9 – výstavy , výtvarné dílny

Lanová centra

Park Přátelství – dětská hřiště, kulturní a zábavné akce pro děti

Kino Letňany – filmy,pohádky

Solná jeskyně – ozdravné pobyty

Polodenní výlety

Besídky – Mikulášská, Vánoční s nadílkou, Masopust – masky

ostatní akce jsou dle aktuální nabídky

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – KVĚTEN

 

KVĚTNOVÁ VÝROČÍ

1.5. – 1. máj, Svátek práce

8.5. – Den vítězství

12.5. – Den matek

 besedy o výročích, proč se slaví, co se stalo, co pro nás dnes znamenají…

 

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST – „OSTROV SKŘÍTKŮ A VÍL“


projekt k ročnímu plánu – „Ostrov skřítků a víl“
pohádková mapa- kolektivní práce celého oddělení – koláž

„Den matek“- beseda na téma „rodina“ – povídáme si o rodině – kdo všechno do ní patří, jak si vzájemně pomáháme, podpora kladných vztahů v rodině, vztahy a přátelství, povídáme si o tom, co všechno pro nás maminky dělají a co pro nás znamenají

 státní svátky – vznik a význam

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI

výrobky s jarní tématikou

 koláže na téma jaro a příroda

„Den matek“+ dárečky pro maminky

 výtvarné činnosti v přírodě – křídy, frotáže, kreslení v parku – tužka, pastel

 

PŘÍRODOVĚDNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

kvetoucí byliny, určování rostlin, pojmenování

stromy – kvetoucí stromy, rozdíly – listy, květy, květenství

léčivé rostliny – jak, kde sbírat a sušit

pozorování ptáků – parky

 

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

školní hřiště, parky, dětská hřiště                        

pohybové hry, rozvoj pohybových dovedností, pravidla her, bezpečnost !!!

 

 

 PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

3. 5. – ZOO KOUTEK – vych. ŠÁRKA MUSILOVÁ

6. 5. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. KATEŘINA JAKŠOVÁ

 10. 5. – ZOO KOUTEK-  vych. KATEŘINA JAKŠOVÁ

 13. 5. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. KATEŘINA JAKŠOVÁ

 15. 5.  KNIHOVNA – vych. ANNA BENDOVÁ

 15.5.  LEZECKÁ STĚNA

 17. 5. – ZOO KOUTEK – vych. LUCIE JOUDY + MICHAELA ORLÍKOVÁ

20.5. – 25.5. ŠKOLA V PŘÍRODĚ – 1.A,B,C + 2.A,B,C

29. 5.  – KNIHOVNA – vych. LUCIE JOUDY

 29. 5.  – LEZECKÁ STĚNA – vych. HANA MALENOVÁ

 30. 5. – BUBLINOVÁ SHOW- DRUHÉ + TŘETÍ ROČNÍKY

 31. 5. – BUBLINOVÁ SHOW – PRVNÍ ROČNÍKY

 

  OSTATNÍ AKCE – TERMÍNY A MÍSTO BUDE DOPLNĚNO DLE AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ

 

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – DUBEN 2019

 18.4. – 22. 4. 2019 – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 29.4. – 30. 4. – ŘEDITELSKÉ VOLNO

 7.4. 2019 – SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ

 22.4. 2019 – DEN ZEMĚ

 

DUBEN – MĚSÍC BEZPEČNOSTI !!

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

„OSTROV ČARODĚJNIC“

„VELIKONOCE“ – VZNIK A VÝZNAM

vše známé i neznámé o čarodějnicích

výrobky s danou měsíční tématikou

DEN ZEMĚ

 

 

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

velikonoční výzdoba, výrobky s velikonoční tématikou

výrobky pro budoucí prvňáčky k zápisu

výrobky na velikonoční jarmark

 

 

PŘÍRODOVĚDNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

 

pozorování přírody

začíná jaro- mláďata a péče o ně

ochrana všeho živého

Den Země

 

 

 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 MĚSÍC BEZPEČNOSTI !!!

přecházení vozovky- přechody, podchody, semafory

jízda na kole, koloběžkách, kolečkových bruslích- vyhrazené cesty, dopravní značení, helmy, reflexní prvky

 

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOST

 

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ

ukončení ozdravného bloku- solná jeskyně

LESOPARK – ČARODĚJNICE

dětská lanová hřiště

parky

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI 

4.4. – ZDOBENÍ KRASLIC VOSKEM – VYCH. KATEŘINA JAKŠOVÁ

                                                                               – VYCH. NAĎA KOMRSKOVÁ

                                                                               – VYCH. ŠÁRKA MUSILOVÁ

5. 4. – ZOO KOUTEK – VYCH. NAĎA KOMRSKOVÁ

5. 4. – ZDOBENÍ KRASLIC VOSKEM – VYCH. KATEŘINA JAKŠOVÁ

                                                                           –  VYCH. MICHAELA ORLÍKOVÁ

                                                                           – VYCH. ANNA BENDOVÁ

8. 4. – ZDOBENÍ KRASLIC VOSKEM – VYCH. LUCIE JOUDI

8. 4. – SOLNÁ JESKYNĚ – VYCH. KATEŘINA JAKŠOVÁ

9. 4. – VELIKONOČNÍ JARMARK – CELÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA

10. 4. – LEZECKÁ STĚNA – VYCH. ŠÁRKA MUSILOVÁ

12. 4. – ZOO KOUTEK – VYCH. ANNA BENDOVÁ

15. 4. – SOLNÁ JESKYNĚ – VYCH. KATEŘINA JAKŠOVÁ

16. 4. – VÝTVARNÁ DÍLNA – VYCH. KATEŘINA JAKŠOVÁ

17. 4. – LEZECKÁ STĚNA – VYCH. NAĎA KOMRSKOVÁ

17. 4. – KNIHOVNA – VYCH. ANNA BENDOVÁ

17. 4. – LESOPARK LETŇANY- DEN ZEMĚ – VYCH. KATEŘINA JAKŠOVÁ

– VYCH. LUCIE JOUDI

– VYCH. ŠÁRKA MUSILOVÁ

– VYCH. MICHAELA ORLÍKOVÁ

– VYCH. LUCIE STRNADOVÁ

18. 4. – 22. 4. – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

24. 4. 2019  – KNIHOVNA – VYCH. LUCIE STRNADOVÁ

24. 4. – LEZECKÁ STĚNA – VYCH. LUCIE JOUDI

26. 4. – ČARODĚJNICE LESOPARK – VYCH. KATEŘINA JAKŠOVÁ

– VYCH. LUCIE JOUDI

– VYCH. ŠÁRKA MUSILOVÁ

26. 4. – UKLIĎME SI NA ZAHRADĚ – VYCH. MICHAELA ORLÍKOVÁ

– VYCH. ANNA BENDOVÁ

– VYCH. NAĎA KOMRSKOVÁ

– VYCH. LUCIE STRNADOVÁ

26. 4. – ZOO KOUTEK – VYCH. HANA MALENOVÁ

29.4. – 30. 4. – ŘEDITELSKÉ VOLNO

TERMÍNY OSTATNÍCH AKCÍ BUDOU UPŘESNĚNY DLE AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ 

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY BŘEZEN 2019

MĚSÍC KNIHY 

DOPRAVNÍ TÉMATIKA + BEZPEČNOST

20.3. – PRVNÍ JARNÍ DEN

Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna do 22. dubna 2019

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

„KOUZELNÍKOV“

 

 • kdo je to kouzelník
 • staň se kouzelníkem
 • projekt „Ostrov Kouzelníkov“ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa
 • příprava velikonočních výrobků na velikonoční trhy
 • návštěvy solné jeskyně

 

MĚSÍC  KNIHY

jak vzniká kniha, autor – spisovatel, ilustrátor, příprava tisku, tisk

knihkupectví nebo knihovna

co nám přináší – poučení, zábava, vědomosti

besedy o knihách – knihovna Vysočany – vztah ke knihám

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST

MĚSÍC KNIHY – KOLÁŽ 

příprava na Velikonoce

výtvarné dílny

PŘÍRODOVĚDNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

 20.3. – jarní rovnodennost- začíná jaro – proč?

 změny v přírodě, délka dne a noci, letní čas, počasí – déšť, slunce , vítr

 jaro –  pozorování venku- listy, květy, mláďata, hmyz

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOST

pohybové a sportovní hry

rozvoj základních pohybových dovedností

solná jeskyně

                          

 PLÁNOVANÉ AKCE

4.3. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Jakšová Kateřina

5.3. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Komrsková Naďa

6.3. – LEZECKÁ STĚNA – vych. Jakšová Kateřina

6.3. – KNIHOVNA – vych. Orlíková Michaela

11.3. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Jakšová Kateřina

12.3. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Komrsková Naďa

13.3. – KNIHOVNA- vych. Komrsková Naďa

14.3. – Karneval – CELÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA

18.3. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Jakšová Kateřina

20.3. – KNIHOVNA – vych. Bendová Anna

20.3. – LEZECKÁ STĚNA – Malenová Hana

25.3. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Jakšová Kateřina

27.3. – KNIHOVNA – vych. Strnadová Lucie

TERMÍNY  KNIHOVNY BUDOU UPŘESNĚNY DLE AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ !!!!

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – ÚNOR 2019 

1.2.   POLOLETNÍ PRÁZDNINY

18.2. – 22.2.    JARNÍ PRÁZDNINY

            

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST -„OSTROV KRÁLŮ A PRINCEZEN“

kolektivní práce – „OSTROV KRÁLŮ A PRINCEZEN“

masopust – význam

masopustní karneval

knihovna – téma daného ostrova

14.2. – SVATÝ VALENTÝN – SVÁTEK ZAMILOVANÝCH, MILOVANÝCH I MILUJÍCÍCH

výrobky s danou měsíční tématikou

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST   

různorodé výtvarné techniky se zimní tématikou

 výroba masek na masopustní karneval

PŘÍRODOVĚDNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

krmení ptáčků v parcích, délka dne, více světla- Hromnice

vodní ptactvo, budky, krmítka…

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOST

vycházky po okolí, hry na sněhu

SOLNÁ JESKYNĚ

PLÁNOVANÉ AKCE

4.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Kateřina Jakšová

5.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Šárka Musilová

6.2. – KNIHOVNA – vych. Lucie Joudy

6.2. – LEZECKÁ STĚNA – vych. Anna Bendová

6.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Naďa Komrsková

7.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Anna Bendová

7.2. – VÝTVARNÁ DÍLNA – vych. Kateřina Jakšová

8.2. – MOBILNÍ PLANETÁRIUM – 1. třídy + část 2. tříd

11.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Kateřina Jakšová

12.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Šárka Musilová

13.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Naďa Komrsková

13.2. – KNIHOVNA – vych. Šárka Musilová

14.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Anna Bendová

18.2. – 22.2. – JARNÍ PRÁZDNINY

25.2. – SOLNÁ JESKYNĚ – vych. Kateřina Jakšová

27.2. – KNIHOVNA – vych. Naďa Komrsková

28.2. – MASOPUSTNÍ KARNEVAL – akce všech oddělení školní družiny

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – LEDEN 2019

 

 

 

 

 

NOVÝ ROK pranostiky, počasí, úroda, zdraví…

LIDOVÉ ZVYKY– Tři králové – lidová tradice

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST   „OSTROV RYTÍŘOV“

 

staň se rytířem

projekt „Ostrov Rytířov – kolektivní práce celého oddělení

pohádková mapa

VÝTVARNÁ  A PRACOVNÍ ČINNOST 

výrobky na téma – ostrov rytířů

zimní témata-vhodné techniky (koláže, tuž, kombinované techniky)

skládanky z papíru (origami), lepení, stříhání…

výtvarné dílny

knihovna

HUDEBNÍ ČINNOST

píseň –„My tři králové “

PŘÍRODOVĚDNÁ  ČINNOST

 pozorování zimní přírody, zvířecí stopy ve sněhu, plnění krmítek v parcích, ochrana přírody, vodní toky, vodní ptactvo, počasí, změna délky dne a noci…

                               

REKREAČNÍ ČINNOST

solná jeskyně

pobyt venku-při vhodných podmínkách hry na sněhu, bobování, klouzání BEZPEČNOST!

POZOR-zledovatělé chodníky

                    

 

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE 

 

 7. 1.  – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

8. 1. – VÝTVARNÉ DÍLNY – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

14. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

15. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ– vychovatelka ANNA BENDOVÁ

16. 1. – KNIHOVNA – vychovatelka LUCIE STRNADOVÁ

16. 1. – LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka MICHAELA ORLÍKOVÁ

17. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka ŠÁRKA MUSILOVÁ

21. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

22. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ– vychovatelka ANNA BENDOVÁ

22. 1. – VÝTVARNÁ DÍLNA – vychovatelka LUCIE JOUDI

23. 1. – KNIHOVNA – vychovatelka ANNA BENDOVÁ

23. 1. – LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka HANKA MALENOVÁ

24. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka ŠÁRKA MUSILOVÁ

28. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

28.1. – MOBILNÍ PLANETÁRIUM V ŠD – 3.TŘÍDY / ČÁST 2.TŘÍD

29. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ– vychovatelka ANNA BENDOVÁ

30. 1. – KNIHOVNA – vychovatelka NAĎA KOMRSKOVÁ

31. 1. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka ŠÁRKA MUSILOVÁ

 

 

 

 

 

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – PROSINEC 2018

ADVENT – příprava Vánoc

ČESKÉ VÁNOCE – lidové zvyky, betlémy, vánoční strom…koledy

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – 22. prosinec 2018 – 2. leden 2019

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

Vánoce v historii ( jak daleko sahá historie Vánoc… )

Vánoce v pohádkovém světě…

projekt „Vánoční ostrov“- ztvárnění vánočního ostrova různorodými výtvarnými technikami – skupinová práce

5.12. – mikulášská nadílka + čertovská diskotéka

vánoční besídka – povídání o vánočních tradicích a zvyklostech, předávání vánočních dárků, ochutnávka cukroví

Významné dny

24. 12. „Štědrý den“

25. 12. „1. svátek vánoční“

26. 12. „2. svátek vánoční“

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST

Mikuláš, čert, anděl – kresby, figurky, koláže, skládanky

vánoční přáníčka

výroba vánočních dárečků pro své blízké – vánoční věnce, svícny, vánoční košíčky, voňavá dekorace na stůl ……….

HUDEBNÍ ČINNOST

koledy – poslech cd

vánoční koncert, poslech a zpívání koled

PŘÍRODOVĚDNÁ ČINNOST

pozorování zimní přírody

krmení zvířátek při zimních vycházkách

REKREAČNÍ ČINNOST

odpočinek a relaxace – relaxační techniky při poslechu hudby

v době sněhu – sáňkování, bobování, koulování…klouzačky

POZOR NA BEZPEČNOST – NEBEZPEČÍ NÁLEDÍ !!!!!

PLÁNOVANÉ AKCE

3. 12. – SOLNÁ JESKYNĚ– vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

4. 12. – VÝLETDO PŘÍBRAMSKÉHO PEKLA – vychovatelka ŠÁRKA MUSILOVÁ, vychovatelka LUCIE JOUDY

5. 12. – LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka ANNA BENDOVÁ

6. 12. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka ŠÁRKA MUSILOVÁ

6. 12. – VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY – vychovatelky – N. KOMRSKOVÁ, M. ORLÍKOVÁ, H. MALENOVÁ, L. STRNADOVÁ

7. 12. – VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY– vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

10. 12. – SOLNÁ JESKYNĚ– vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

12. 12. – KNIHOVNA – vychovatelka MICHAELA ORLÍKOVÁ

13. 12. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka ŠÁRKA MUSILOVÁ

13. 12. – VÁNOČNÍ TRHY ŠKOLNÍ DRUŽINY – CELÁ ŠD

14. 12. – BESEDA – CHOVNÁ STANICE – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

17. 12. – SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

17. 12. – VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY – vychovatelky- Š. MUSILOVÁ, A. BENDOVÁ, L. JOUDY

19. 12. – LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka-ŠÁRKA MUSILOVÁ

19. 12. – KNIHOVNA – vychovatelka KATEŘINA JAKŠOVÁ

20. 12. – VÁNOČNÍ KONCERT – CELÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PŘEJE CELÝ KOLEKTIV ŠKOLNÍ DRUŽINY

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY – LISTOPAD 2018

2.11. PAMÁTKA ZESNULÝCH

17.11. – Den boje za svobodu a demokracii – VZNIK A VÝZNAM STÁTNÍHO SVÁTKU

SPOLEČENSKÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 „PEKELNÍKOV“

  projekt – „OSTROV PEKELNÍKOV“- kolektivní práce
příprava na vánoční čas – výroba čertů a Mikulášů, vánočních dárků, ozdob a svíček…
návštěva knihovny

ADVENT

začíná příprava na Advent – zaměřit se na výtvarné, pracovní a společenské činnosti

klidové období před Vánocemi

začíná příprava na Vánoce

mezilidské vztahy, pomoc druhým, domov, rodina, přátelství..


VÝTVARNÁ A PRACOVNĚ ESTETICKÁ ČINNOST

začíná příprava adventních  věnců

adventní svícny- použití přírodních materiálů, suché plody, květiny, ovoce, skořápky, větvičky, jehličí, frotáže

obtisky ze suchých listů – různorodé výtvarné techniky

příprava na vánoční jarmark

PŘÍRODOVĚDNÁ ČINNOST

období klidu – padá listí, příprava na zimu, zvířecí pelíšky, potrava – zásoby na zimu

sběr plodů, listů, pozorování změn v přírodě – pozor mění se čas

REKREAČNÍ ČINNOST

pohybové hry

vycházky po okolí

solná jeskyně

lezecká stěna

 

 

 

 

 PLÁNOVANÉ AKCE 

5.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

6.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Šárka Musilová

7.11. KNIHOVNA – vychovatelka Kateřina Jakšová

7.11. LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka Hana Malenová

7.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Naďa Komrsková

8.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Anna Bendová

9.11. AKADEME VĚD ČR – EXKURZE – vychovatelka Kateřina Jakšová

                                                                       vychovatelka Šárka Musilová

12.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

13.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Šárka Musilová

14.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Lucie Joudi

14.11. KNIHOVNA – vychovatelka Naďa Komrsková

15.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Anna Bendová

16.11. KINO CINEMA CITY– CELÁ ŠD – „Když draka bolí hlava“

19.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

21.11. LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka Naďa Komrsková

21.11. KNIHOVNA – vychovatelka Lucie Joudi

22.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Lucie Joudi

26.11. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

28.11. KNIHOVNA – vychovatelka Michaela Orlíková

29.11. PEKLO PŘÍBRAM – vychovatelka Kateřina Jakšová

                                               vychovatelka Anna Bendová

 1. 10. KNIHOVNA – vychovatelka Hana Malenová

TERMÍNY JINÝCH AKCÍ  BUDOU VŽDY VČAS AKTUÁLNĚ UPŘESNĚNY A SDĚLENY !!   

Plán školní družiny – ŘÍJEN – 2018

VÝZNAMNÉ DNY28. 10. „Den vzniku Československa“

PODZIMNÍ PRÁZDNINY – 29. 10. + 30. 10.  poučení o BOZP před podzimními prázdninami

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

 

„Dračí ostrov“

draci a bájní tvorové

výrobky s dračí tématikou

PROJEKT „Dračí ostrov“ – kolektivní práce celého oddělení- pohádková mapa

„Halloween“ – výroba halloweenských masek

Hallowenská plavba lodí po Vltavě – polodenní výlet

výroba draků

výtvarné dílny

knihovna

 

 

REKREAČNÍ ČINNOST

„Podzimní olympiáda“

„Drakiáda“

začínáme s ozdravným blokem solných jeskyní

Hallowenská plavba lodí po Vltavě – polodenní výlet

 

využití hezkého počasí k co nejdelšímu možnému pobytu venku

BEZPEČNOST při přecházení silnic a při pohybu na chodnících

Plán akcí

3.10. KNIHOVNA – vychovatelka Michaela Orlíková

5.10. KINO LETŇANY – CELÁ ŠD

8.10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

 9.10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Šárka Musilová

10.10. KNIHOVNA – vychovatelka Anna Bendová

      10.10.  LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka Michaela Orlíková

10.10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Naďa Komrsková

                                                                                            11.10 SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Anna Bendová

                                                                                               15.10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

                                                                                           16.10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Šárka Musilová

                                                                                                17.10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Naďa Komrsková

                                                                                                    17.10.  KNIHOVNA – vychovatelka Šárka Musilová

                                                                                                    17.10. LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka Lucie Joudi

                                                                                                    18.10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Anna Bendová

                                                                                                                19.10. DRAKIÁDA – CELÁ ŠD

                                                                                                 22.10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Kateřina Jakšová

                                                                                                   23.10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Šárka Musilová

                                                                                                 23.10. VÝTVARNÁ DÍLNA – vychovatelka Anna Bendová

                                                                                                  24.10. KNIHOVNA – vychovatelka Lucie Strnadová

                                                                                              14.10. SOLNÁ JESKYNĚ – vychovatelka Naďa Komrsková

                                                                                             26.10. HALLOWEENSKÁ PLAVBA PO VLTAVĚ – CELÁ ŠD

                                                                                                     31.10.  KNIHOVNA – vychovatelka Hana Malenová

                                                                                               31.10. LEZECKÁ STĚNA – vychovatelka Kateřina Jakšová

Plán školní družiny – ZÁŘÍ – 2018

VÝZNAMNÉ DNY – 28.9. – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY – PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 3. 9.2018

6.30 – 8.00 hod.

8.45 – 17.00 hod.

zápis do šd+třídní schůzky prvních tříd (základní informace o šd)

zajistit bezpečné předávání dětí (pouze oprávněným osobám)

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Třídní schůzky – seznámení rodičů a dětí s chodem družiny + vnitřní řád ŠD

DŮRAZ NA BEZPEČNOST!!

poučení dětí podle osnovy o BOZP

seznámení dětí s družinovými hernami + prostředí a vybavení heren

skladba činností ve družině

seznámení dětí s režimem dne

dětem zajistit pozvolný nástup do školy

prolínání a střídání činností

umožnit a nabídnout velké množství her

zajištění pitného režimu + upevňování hygienických návyků

BEZPEČNOST-při přecházení do školní družiny, do školní jídelny při vycházkách, v průběhu dne ve družině

 

JÍDELNA

správné stolování (důležitá pomoc prvňáčkům!!!)

správné držení a používání příboru

dbát na bezpečné přenášení a odnášení táců s jídlem – pomoc prvňáčkům zajištěna

správné hygienické návyky

SEZNÁMENÍ DĚTÍ S CELOROČNÍM PROJEKTEM „Z POHÁDKY DO POHÁDKY A ZASE ZPÁTKY“

POJMENOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

„Školní ostrov“

projekt „Školní ostrov“ – kolektivní práce celého oddělení

POBYT VENKU

využití hezkého počasí k co nejdelšímu možnému pobytu venku

BEZPEČNOST při přecházení silnic a při pohybu na chodnících

Plán akcí

 • 6. 9. VÝTVARNÁ DÍLNA – vychovatelka Hana Malenová + Lucie Strnadová

 • 13. 9. VÝTVARNÁ DÍLNA – vychovatelka Kateřina Jakšová

 • 17. 9. VÝTVARNÁ DÍLNA – vychovatelka Michaela Orlíková

 • 19. 9. KNIHOVNA – vychovatelka Kateřina Jakšová

 • 20. 9. VÝTVARNÁ DÍLNA – vychovatelka Šárka Musilová

 • 26. 9. KNIHOVNA – vychovatelka Lucie Joudi

„Z pohádky do pohádky a zase zpátky“

roční plán školní družiny pro školní rok 2018/2019

Září – „Školní ostrov“

seznámení dětí s vnitřním řádem ŠD

seznámení dětí s ročním plánem školní družiny “ Z pohádky do pohádky a zase zpátky“

projekt „Školní ostrov“ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa

pohádkové názvy oddělení

začínáme s výtvarnou dílnou

začínáme s knihovnou

DŮRAZ NA BEZPEČNOST!!

poučení dětí podle osnovy o BOZP

významné dny – 28. 9. „Den české státnosti“

 

 

Říjen – „Dračí ostrov“

 

draci a bájní tvorové

výrobky s dračí tématikou

projekt „Dračí ostrov“ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa

„Halloween“ – výroba halloweenských masek

Hallowenská plavba lodí po Vltavě – polodenní výlet

„Drakiáda“ – výroba draků

„Podzimní olympiáda“

výtvarné dílny

knihovna

začínáme s ozdravným blokem solných jeskyní

podzimní prázdniny + poučení o BOZP před podzimními prázdninami

významné dny – 28. 10. „Den vzniku Československa“

 

 

Listopad – „Pekelníkov“

peklo a vše kolem něho

výrobky s podzimní tématikou

příprava na vánoční čas – výroba čertů a Mikulášů, vánočních dárků, ozdob, svíček ……

projekt „Ostrov Pekelníkov“ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa

výtvarné dílny – vánoční tvoření

knihovna

ozdravný blok solných jeskyní

významné dny – 2. 11. „Památka zesnulých“

17.11.  „Den boje za svobodu a demokracii“ – význam

Prosinec – „Vánoční ostrov“

 

 

Vánoce v historii- vánoční svátky, historie Vánoc, Vánoce v pohádkovémsvětě…

výroba vánočních dárečků pro své blízké

projekt „Vánoční ostrov“

zimní sporty

12. – mikulášská nadílka + čertovská diskotéka

Peklo Příbram – polodenní výlet

vánoční besídka

vánoční koncert

vánoční trhy

výtvarné dílny

knihovna

ozdravný blok solných jeskyní

vánoční prázdniny + poučení o BOZP před zimními prázdninami

významné dny – 24. 12. „Štědrý den“

12. „1. svátek vánoční“

12. „2. svátek vánoční“

  

 

Leden – „Rytířov“

staň se rytířem

výrobky s danou měsíční tématikou

projekt „Ostrov Rytířov“ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa

zimní sporty

výtvarné dílny

knihovna

návštěvy solné jeskyně

pololetní prázdniny + poučení o BOZP před pololetními prázdninami

významné dny – 1. 1. „Nový rok – den obnovy samostatného českého

                                    státu“                      

 

 

 

Únor – „Ostrov králů a princezen“

vše o princeznách a králích

život na zámku

„Masopust“ a jeho význam

výroba masek na karneval

masopustní karneval + rej masek

projekt „Ostrov králů a princezen“ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa

výtvarné dílny

knihovna

návštěvy solné jeskyně

pololetní prázdniny + poučení o BOZP před prázdninami

jarní prázdniny+ poučení o BOZP před prázdninami

Březen – „Kouzelníkov“

kdo je to kouzelník

staň se kouzelníkem

projekt „Ostrov Kouzelníkov“ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa

příprava velikonočních výrobků na velikonoční trhy

výtvarné dílny

knihovna

návštěvy solné jeskyně

velikonoční prázdniny + poučení o BOZP před prázdninami

  

Duben – „Ostrov čarodějnic“

vše známé i neznámé o čarodějnicích

výrobky s danou měsíční tématikou

projekt „Ostrov čarodějnic “ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa

„Velikonoce“ vznik a význam

výrobky s velikonoční tématikou

výrobky pro budoucí prvňáčky k zápisu

velikonoční jarmark

DEN ZEMĚ

pálení čarodějnic

výtvarné dílny

knihovna

ukončení ozdravného bloku – solná jeskyně

velikonoční prázdniny + poučení o BOZP před prázdninami

významné dny – 19. 4. „Velký pátek“

4. „ Velikonoční pondělí“

 

Květen – „Ostrov skřítků a víl“

kdo jsou skřítci a víly…

výrobky s jarní tématikou

projekt „Ostrov skřítků a víl“ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa

Skřítkohraní – lesopark Letňany

„Den matek“

výtvarné dílny

knihovna

významné dny – 1. 5. „Svátek práce“

5. „Den vítězství“

 

Červen „Prázdninový ostrov“

Ročník družinkového spaní+ bojová hra

projekt „Prázdninový ostrov“ – kolektivní práce celého oddělení – pohádková mapa za pokladem- vyhodnocení celoročního projektu

Pohádková olympiáda

Zahradní slavnost

Dětský den – bublinková show

loučíme se s ŠD- diskotéka

blíží se hlavní prázdniny + poučení o BOZP před prázdninami

 

PRAVIDELNÉ AKCE

 

 

knihovna Vysočany – P9 – nové knihy, besedy o knihách, půjčování knih

Galerie 9 – výstavy , výtvarné dílny

lanová centra

dětská hřiště

kulturní a zábavné akce pro děti – divadla

koncerty

zahradní slavnost

kino Letňany – filmové pohádky

solná jeskyně – ozdravné pobyty

polodenní výlety

besídky – Mikulášská, Vánoční s nadílkou, Masopust – masky