Pedagogický sbor

Ředitelka školy:  Mgr. Eva Duchková

Zástupkyně ředitelky školy:  Mgr. et Mgr. Marie Blažková

Zástupkyně ředitelky školy:  Mgr. Irena Šípová

První ročník:
 I.A Mgr. Petra Vodičková
petra.vodickova@zsfajtla.cz
 I.B Mgr. Kristýna Cihlářová
kristyna.cihlarova@zsfajtla.cz
 I.C Mgr. Lenka Vaňková
lenka.vankova@zsfajtla.cz
 I.D Mgr. Jitka Štěpánová
jitka.stepanova@zsfajtla.cz
Druhý ročník:
 II.A Mgr. Hana Kropáčková
hana.kropackova@zsfajtla.cz
asis. Mgr. Lenka Barri
lenka.barri@zsfajtla.cz
 II.B Mgr. Stanislava Pittnerová
stanislava.pittnerova@zsfajtla.cz
 II.C Mgr. Markéta Bednářová
marketa.bednarova@zsfajtla.cz
Třetí ročník:
 III.A Mgr. Kamila Babková
kamila.babkova@zsfajtla.cz
 III.B Veronika Pařízková
veronika.parizkova@zsfajtla.cz
 III.C Mgr. Šárka Staňková
sarka.stankova@zsfajtla.cz
Čtvrtý ročník:
 IV.A Mgr. Gabriela Doležalová
gabriela.dolezalova@zsfajtla.cz
 IV.B PhDr. Magdalena Hochmanová
magdalena.hochmanova@zsfajtla.cz
tel: 228 808 817
 IV.C Mgr. Marcela Tůmová
marcela.tumova@zsfajtla.cz
Pátý ročník:
 V.A Mgr. et. Mgr. Marie Blažková
marie.blazkova@zsfajtla.cz
V.B Mgr. Jana Ungerová
jana.ungerova@zsfajtla.cz
asis. Monika Strunečková
monika.struneckova@zsfajtla.cz
V.C Mgr. Markéta Ročková
marketa.rockova@zsfajtla.cz
asis. Lenka Kubíková
lenka.kubikova@zsfajtla.cz
Šestý ročník:
 VI.A Bc. Eliška Kundrtová
asis. Michaela Poppová
eliska.kundrtova@zsfajtla.cz
 VI.B Mgr. Eva Hubáčková
asis. Dita Žďánská
eva.hubackova@zsfajtla.cz
 VI.C Mgr. Klára Halienková
klara.halienkova@zsfajtla.cz
Sedmý ročník:
 VII.A Mgr. David Mička
david.micka@zsfajtla.cz
 VII.B Ing. Dana Krčilová
dana.krcilova@zsfajtla.cz
 VII.C Mgr. Martina Kotibová
martina.kotibova@zsfajtla.cz
Osmý ročník:
 VIII.A Mgr. Tereza Jiroutková
tereza.jiroutkova@zsfajtla.cz
 VIII.B Mgr. Gabriela Erössová
gabriela.erossova@zsfajtla.cz
Devátý ročník:
 IX.A Mgr. Irena Šípová
irena.sipova@zsfajtla.cz
 IX.B Mgr.  David Hůlka
david.hulka@zsfajtla.cz
Netřídní učitelé:
  Mgr. Karolína Řepová karolina.repova@zsfajtla.cz
PaedDr. Lenka Pospíšilová lenka.pospisilova@zsfajtla.cz
   Mgr. Radoslava Pražáková radoslava.prazakova@zsfajtla.cz
   David Dvořák
david.dvorak@zsfajtla.cz
Mgr. Vladimíra Vaňková vladimira.vankova@zsfajtla.cz
Tereza Reinhardová tereza.reinhardova@zsfajtla.cz
Bc. David William Bradley david.bradley@zsfajtla.cz
  RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. vera.koudelkova@zsfajtla.cz
  Mgr. Radek Chalupský radek.chalupsky@zsfajtla.cz
   Lucie Joudi
lucie.joudi@zsfajtla.cz
  Mgr. Barbora Lepšová barbora.lepsova@zsfajtla.cz
  Mgr. Monika Bukačová monika.bukacova@zsfajtla.cz
  MgA. Dita Dostálková dita.dostalkova@zsfajtla.cz
  Iva Brusová
iva.brusova@zsfajtla.cz
  Mgr. Hana Žižková hana.zizkova@zsfajtla.cz
  Bc. Eliška Horáková eliska.horakova@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Mgr. Lenka Barri lenka.barri@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Pavla Husáková pavla.husakova@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Lenka Kubíková lenka.kubikova@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Michaela Poppová michaela.poppova@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Monika Strunečková monika.stuneckova@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Dita Žďánská dita.zdanska@zsfajtla.cz
Přípravná třída:
Iva Davidová
asis. ped. Pavla Husáková
iva.davidova@zsfajtla.cz