Pedagogický sbor

Ředitelka školy:  Mgr. Eva Duchková

Zástupkyně ředitelky školy:  Mgr. et Mgr. Marie Blažková

Zástupkyně ředitelky školy:  Mgr. Irena Šípová

První ročník:
 I.A PaedDr. Hana Kropáčková
hana.kropackova@zsfajtla.cz
 I.B Mgr. Stanislava Pittnerová
stanislava.pittnerova@zsfajtla.cz
 I.C Mgr. Markéta Bednářová
marketa.bednarova@zsfajtla.cz
Druhý ročník:
 II.A Mgr. Barbora Stratilová
barbora.kolarikova@zsfajtla.cz
 II.B Veronika Pařízková
veronika.parizkova@zsfajtla.cz
 II.C Mgr. Jitka Štěpánová
jitka.stepanova@zsfajtla.cz
Třetí ročník:
 III.A Mgr. Gabriela Doležalová
gabriela.dolezalova@zsfajtla.cz
 III.B Mgr. Monika Bukačová
monika.bukacova@zsfajtla.cz
 III.C Mgr. Marcela Tůmová
asis. Mgr. Lenka Barri
marcela.tumova@zsfajtla.cz
Čtvrtý ročník:
 IV.A Mgr. et. Mgr. Marie Blažková
marie.blazkova@zsfajtla.cz
 IV.B Mgr. Jana Ungerová
jana.ungerova@zsfajtla.cz
 IV.C Mgr. Markéta Ročková
asis. Lenka Kubíková
marketa.rockova@zsfajtla.cz
Pátý ročník:
 V.A Bc. Eliška Kundrtová
asis. Michaela Poppová
eliska.kundrtova@zsfajtla.cz
V.B PhDr. Magdalena Hochmanová
asis. Dita Žďánská
magdalena.hochmanova@zsfajtla.cz
tel: 228 808 817
V.C Mgr. Lenka Vaňková
lenka.vankova@zsfajtla.cz
Šestý ročník:
 VI.A Mgr. David Mička
david.micka@zsfajtla.cz
 VI.B Ing. Dana Krčilová
dana.krcilova@zsfajtla.cz
 VI.C Mgr. Petra Vodičková
petra.vanhova@zsfajtla.cz
Sedmý ročník:
 VII.A Mgr. Tereza Jiroutková
tereza.jiroutkova@zsfajtla.cz
 VII.B Mgr. Gabriela Erössová
gabriela.erossova@zsfajtla.cz
Osmý ročník:
 VIII.A Mgr. Irena Šípová
irena.sipova@zsfajtla.cz
 VIII.B Mgr.  David Hůlka
david.hulka@zsfajtla.cz
Devátý ročník:
 IX.A Mgr. Radek Chalupský
radek.chalupsky@zsfajtla.cz
 IX.B Mgr. Eva Hubáčková
eva.hubackova@zsfajtla.cz
Netřídní učitelé:
 –  Mgr. Karolína Řepová karolina.repova@zsfajtla.cz
PaedDr. Lenka Pospíšilová lenka.pospisilova@zsfajtla.cz
 –   Mgr. Radoslava Pražáková radoslava.prazakova@zsfajtla.cz
 –   Mgr. Martina Kotibová martina.kotibova@zsfajtla.cz
 – Mgr. Vladimíra Vaňková vladimira.vankova@zsfajtla.cz
 – Mgr. Kateřina Pospíšilová katerina.pospisilova@zsfajtla.cz
 – Bc. David William Bradley david.bradley@zsfajtla.cz
 –  Mgr. Miriam Maxová miriam.maxova@zsfajtla.cz
 –  Bc. Sabina Procházkova sabina.prochazkova@zsfajtla.cz
 –  Lucie Joudi            lucie.joudi@zsfajtla.cz
 –  Barbora Lepšová barbora.lepsova@zsfajtla.cz
 –  Mgr. A. Dita Dostálková dita.dostalkova@zsfajtla.cz
 –  Mgr. Klára Halienková klara.halienkova@zsfajtla.cz
 –  Mgr. Hana Žižková hana.zizkova@zsfajtla.cz
Přípravná třída:
Iva Davidová iva.davidova@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Michaela Popová michaela.popova@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Dita Žďánská dita.zdanska@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Mgr. Lenka Barri lenka.barri@zsfajtla.cz
Asistent pedagoga:
Lenka Kubíková lenka.kubikova@zsfajtla.cz