Organizace školního roku 2020/2021

PEDAGOGICKÉ RADY:

1. 9. 2020 (úterý) 10:00 hodin Zahajovací
16. 11. 2020 (pondělí) 14:00 hodin I. čtvrtletí
25. 1.  2021 (pondělí) 14:00 hodin I. pololetí
19. 4. 2021 (pondělí) 14:00 hodin III. čtvrtletí
21. 6. 2021 (pondělí) 14:00 hodin II. pololetí

TŘÍDNÍ SCHŮZKY / KONZULTACE
1. 9. 2020 (úterý)  9:15 1. třídy a přípravná třída
třídní schůzky tříd s novým TU plánovány v 2. pol. září – v případě příznivé epidemiologické situace
1. 9. 2020 (úterý) 16:30 třídní schůzky MŠ
informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ pro žáky 9. tříd, M. Hochmanová – z důvodu pandemie zrušena
24.-26. 11. 2020 Tripartity (konzultace žák -rodič-třídní učitel) přes MEET, 4.C a 7.B 30. 11. – 2.12.
Přihlášky na SŠ s talent. zk. (bude upřesněno na webu školy v sekci Výchovné poradenství)
18.1. 2021 17:00-17:25 – MEET online schůzka rodičů /ZZ – informace pro žáky 5. a 7. tříd – přihlášky na víceletá gymnázia
18.1. 2021 17:30-18:00 – MEET online schůzka rodičů /ZZ – informace pro žáky 9.A – přihlášky na střední školy
18.1. 2021 18:05-18:35 – MEET online schůzka rodičů /ZZ – informace pro žáky 9.B – přihlášky na střední školy
20.-30. 4. 2021 Tripartity přes videokonferenci MEET
22.6. 2021 (úterý) 16:30 – 17:30 informační schůzka pro budoucí 1. třídy/PT

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021:

1. 9. 2020   zahájení školního roku
26. 10. – 27. 10. dny volna
28. 10. 2020  státní svátek (Den vzniku samostatného čs. státu)
29. 10. – 30. 10. 2020  podzimní prázdniny
17.11. 2020 státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny
4. 1. 2021  nástup do školy po Vánocích
28. 1. 2021 ukončení 1. pololetí
29. 1. 2021 pololetní prázdniny
1.3. -7.3. 2021 jarní prázdniny
den otevřených dveří ZŠ – zrušeno
1. – 23. 4. 2021 – zápis dětí do prvních tříd
1. 4. 2021 velikonoční prázdniny
2. 4. 2021 státní svátek (Velký pátek)
5. 4. 2021 státní svátek (Pondělí velikonoční)
květen/červen – projektový týden a EDISON
21.6. – 25.6. 2021 školní výlety
30. 6. 2021 konec školního roku
1. 7. – 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
1. 9. 2021 zahájení školního roku 2020/2021