Organizace školního roku 2021/2022

PEDAGOGICKÉ RADY:

1. 9. 2021 (úterý) 10:00 hodin Zahajovací
16. 11. 2021 (pondělí) 14:00 hodin I. čtvrtletí
17. 1.  2022 (pondělí) 14:00 hodin I. pololetí
11. 4. 2022 (pondělí) 14:00 hodin III. čtvrtletí
20. 6. 2022 (pondělí) 14:00 hodin II. pololetí

TŘÍDNÍ SCHŮZKY / KONZULTACE
1. 9. 2021 (středa) 10:00 1. třídy a přípravná třída
1. 9. 2021 (středa) 16:30 třídní schůzky MŠ
2. 9. 2021 17:00 – 17:30 třídní schůzky
22.-26. 11. 2021 Tripartity (konzultace žák -rodič-třídní učitel)
leden 2022 Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 5., 7. a 9. ročníku (informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ, bližší termín a forma budou upřesněny)
18.-22. 4. 2022 Tripartity (konzultace žák -rodič-třídní učitel)
13.6. 2022 (pondělí) 16:30 – 17:30 informační schůzka pro budoucí 1. třídy/PT

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022:

1. 9. 2021   zahájení školního roku
28. 9. 2021 státní svátek (Den české státnosti)
28. 10. 2021  státní svátek (Den vzniku samostatného čs. státu)
27. 10. – 29. 10. 2021  podzimní prázdniny
17.11. 2021 státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny
3. 1. 2022  nástup do školy po Vánocích
31. 1. 2022 ukončení 1. pololetí
4. 2. 2022 pololetní prázdniny
14.3. -20.3. 2022 jarní prázdniny
22. 3. 2022 den otevřených dveří ZŠ
5. – 6. 4.  2022 – zápis dětí do prvních tříd
14. 4. 2022 velikonoční prázdniny
15. 4. 2022 státní svátek (Velký pátek)
18. 4. 2022 státní svátek (Pondělí velikonoční)
květen/červen – projektový týden a EDISON
20.6. – 24.6. 2022 školní výlety
30. 6. 2022 konec školního roku
1. 7. – 31. 8. 2022 hlavní prázdniny
1. 9. 2022 zahájení školního roku 2022/2023