Organizace školního roku 2022/2023

PEDAGOGICKÉ RADY:

1. 9. 2022            10:30 hodin Zahajovací
21. 11. 2022        14:30 hodin I. čtvrtletí
23. 1.  2023         14:30 hodin I. pololetí
17. 4. 2023         14:30 hodin III. čtvrtletí
19. 6. 2023         14:30 hodin II. pololetí
TŘÍDNÍ SCHŮZKY / KONZULTACE
  • 1. 9. 2022 9:45 – 10:30 hodin 1. třídy a přípravná třída
  • 5. 9. 2022 17:00 – 18:00 hodin 2. – 5. třídy; 18:00 – 19:00 hodin 6. – 9. třídy
  • 21. 11. – 30. 11. 2022 TRIPARTITY
  • Přihlášky na SŠ s talent. zk. (bude upřesněno)
  • Informace pro ZZ 5. a 7. tř – přihlášky na víceletá gymnázia (bude upřesněno)
  • Informace pro ZZ – 9. třídy (bude upřesněno)
  • Přihlášky na SŠ (bude upřesněno)
  • 17. 4. – 28. 4. 2023 TRIPARTITY
  • 19. 6. 2023 16:30 – 17:30 hodin Schůzka pro budoucí 1. třídy a PT

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022:

1. 9. 2022  (čtvrtek) Začátek školního roku
28. 9. (středa) Státní svátek
26. 10. – 27. 10. 2022  (středa, čtvrtek) Podzimní prázdniny
28. 10. 2022 (pátek) Státní svátek (Den vzniku samostatného čs. státu)
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
3. 1. 2023 (úterý) Nástup do školy po Vánocích
31. 1. 2023 (úterý) Konec 1. pololetí
3. 2. 2023 (pátek) Pololetní prázdniny
6. 2. – 12. 2. 2023 Jarní prázdniny
6. 4. 2023 (čtvrtek) Velikonoční prázdniny
7. 4. 2023 (pátek) Velký pátek (státní svátek)
10. 4. 2023 (pondělí) Velikonoční pondělí (státní svátek)
1. 5. (pondělí) Státní svátek
8. 5. (pondělí) Státní svátek
19. 6. – 29. 6. 2023 Školní výlety
30. 6. 2023 (pátek) Konec školního roku
1. 7. – 31. 8. 2023 Hlavní prázdniny
4. 9. 2023 (pondělí) Začátek školního roku 2023/2024