Omlouvání dětí

Probíhá v souladu se školním řádem, z nahlášené e-mailové adresy zákonného zástupce třídnímu učiteli nebo telefonicky:

Mateřská škola – Rychnovská 139:

Tel. +420 228 808 844 – Pouze do 8:00

Tel. +420 774 445 995 – celý den
můžete zaslat i sms