MŠ Rychnovská

O mateřské škole

MOTTO:

Robert Fulghum: „Všechno, co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“

Chceme, aby naše mateřská škola, která má jedno oddělení Medvídků a nachází se v budově Rychnovská 139, byla místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování nových možností a prohlubování získaných dovedností, aby byla zdrojem inspirace pro další život. Místem, kde se budou rodiče moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí.

Hlavním cílem je naplňovat potřeby dětí a podporovat jejich učení v nejširším slova smyslu. Výchova v naší mateřské škole směřuje k tomu, aby se děti dobře cítily, učily se chápat a plně prožívat svět kolem sebe. Měly chuť poznávat, přemýšlet a tvořit, aby byly taktně uváděny do kulturní společnosti.

Orientujeme se na zdravý životní styl ve smyslu „kalokagathia“, podporujeme pohybový rozvoj dětí i environmentální a estetické činnosti.

Medvídci

Mgr. Jitka Bařinová
jitka.barinova@zsfajtla.cz

Alžběta Kváčová, DiS 
alzbeta.kvacova@zsfajtla.cz