O družině

Motto – VŠE PRO DĚTI

Školní družina sídlí na budově Rychnovská 139.

Cílem zájmového vzdělávání ve školní družině je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, získávat všeobecný přehled v návaznosti na učivo 1. stupně, napomáhat mu v chápání světa a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení.

Snažíme se děti podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.

 

Naše školní družina:

Školní družina v naší ZŠ má v letošním roce celkem 9. oddělení skládajících se z žáků 1. – 4. tříd. V družině je dětem nabídnuta škála různorodých činností, díky kterým rozvíjejí své schopnosti a dovednosti.

Děti mohou v rámci školní družiny navštěvovat solnou jeskyni, horolezeckou stěnu, také se společně s vychovatelkami podílejí na přípravě vánočních a jarních trhů, vyrábějí dárečky pro budoucí prvňáčky a pro maminky.

Společně se účastníme např. návštěvy kina, divadla, ekocentra, výtvarné dílny, dopravního hřiště, knihovny, zahradní slavnosti, karnevalu, reje čarodějnic a také plánujeme jarní výlety.

Díky těmto každodenním aktivitám se děti do družinky těší a mají spoustu pěkných zážitků.