Kroužky

Kroužky v MŠ budou v letošním roce nahrazeny činnostmi pedagogů MŠ za přispění rodičů dětí.  Děti MŠ  budou mít odpolední činnost tematicky zaměřenou na různé oblasti pro jejich všestranný vývoj a věříme, že bude takto učiněno ke spokojenosti všech (flétna, tanečky, sport, výtvarka, logopedie).
Kroužky nebudou zajišťovány externími organizacemi.
Takto bylo navrhnuto na schůzce vedení školy a zástupce rodičů MŠ ve Spolku rodičů při ZŠ a MŠ. Jedná se o řešení v souladu s epidemiologickou situací, ve které se nacházíme, ale zároveň řešení, které zahrne do těchto aktivit všechny děti navštěvující MŠ a otevře dvěře pro hlubší spolupráci MŠ a dětí ZŠ.
Bližší informace o programu zveřejníme zde i v prostorách MŠ.