Kontakty

Předsedkyně spolku
Linda Mohelníková
+420 605 276 516
E-mail:
lmohelnikova@gmail.com

zodpovídá za finanční správu

místopředseda spolku
Ing. Josef Pokorný
E-mail:
josef.pokorny@yahoo.com

členka rady
Mgr. Irena Šípová
+420 724 549 944
E-mail:
irena.sipova@zsfajtla.cz

členka rady za MŠ
Lucie Dudková
E-mail:
luciedu79@gmail.com