RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA – od 6:30 hod. – do 8:10 hod.

DOBA KDY SE DĚTI NEVYZVEDÁVAJÍ ZE ŠD – od 14:00 hod. – do 15:00 hod.

ODPOLEDNÍ DRUŽINA – od 12:10 hod. – do 17:00 hod.