V závěru školního roku proběhlo každoroční zhodnocení uplynulého školního roku, co se dařilo, co se ještě nedaří zcela a jaké cíle si stanovujeme do školního roku příštího. Škola implementovala nové koncepční změny a posun výuky byl z jednou z těchto dílčích změn. Výstupy z šetření týkající se posunu výuky naleznete ZDE a budou též předloženy zastupitelstvu MČ Praha 18.

Celkově žáci hodnotí kladně otevřený a vstřícný přístup pedagogů a vedení školy, vybavení školy moderní IT technikou a její využívání ve výuce, více skupinových a projektových aktivit, těší se na novou tělocvičnu a vítají vylepšování venkovních ploch.