Seznam přijatých ukrajinských žáků – školní rok 2022/23 naleznete zde:

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ – Ukrajinské děti šk. rok 2022-2023