Platba školní družiny 2022

leden – červen  6x 350,- = 2100 Kč

Platbu školní družiny proveďte nejpozději do 15. února 2022.

Platbu proveďte bezhotovostně na transparentní účet školy: 2300848408/2010 nebo na běžný účet školy: 2000938399/0800.

Při platbě nezapomeňte uvést:

var. symbol: je evidenční číslo žáka přidělené školou

spec. symbol: 414

do poznámek: jméno žáka, třída a platba ŠD (např. Antonín Svovoda 1. A – platba ŠD)