Aktuální situace ve školách způsobuje, že je často nutné jednat ve velmi krátkém čase.
Odpovídáme na vaše nejčastější dotazy.

Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření
Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž
mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo
cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano.
Nařízení a ukončení karantény
Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit
a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat. Za ukončení karantény, ať již
PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola.
Vydání OČR
V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (výjimečně
KHS), nikoli škola. Škola vydává potvrzení v případě, že je celá škola nebo třída uzavřena
a nemohou tedy do ní chodit ani děti, které v karanténě nejsou. Podrobný výklad na webu
OSSZ.
Distanční výuku nelze nařídit
Pokud je více jak polovině žákům třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně.
Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku, škola jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud
není uzavřena škola nebo její část.