Vzhledem k nemoci paní učitelky byl od pondělí zajištěn zástup. Prosíme rodiče, aby do školky nedávali děti s příznakem infekčního onemocnění, ohrožujete tak chod celého oddělení MŠ.
Děkujeme
vedení školy