Platba školní družiny 2021 určená pro:

  • přípravná třída

  • 1. ročníky

  •  noví žáci, kteří přestoupili z jiných škol

 

září – prosinec – 4x 350,- = 1400 Kč

Platbu školní družiny proveďte nejpozději do 20. září 2021.

Platbu proveďte bezhotovostně na transparentní účet školy: 2300848408/2010 nebo na běžný účet školy: 2000938399/0800.

Při platbě nezapomeňte uvést:

var. symbol: je evidenční číslo žáka přidělené školou

spec. symbol: 414

do poznámek: jméno žáka, třída a platba ŠD (např. Antonín Svovoda 1. A – platba ŠD)

 

 

Platba školní družiny 2021 určená pro:

  • druhé, třetí a čtvrté ročníky

Platba bude snížena o přeplatek z minulého školního roku.

Vyčkejte, prosím, na instrukce ohledně platby, které vám přijdou v BAKALÁŘÍCH přes KOMENS v následujících dnech.