Od 1. 9. 2021 bude vyučování všech tříd (PT – 9. třídy) začínat v 8:30.

Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek od 1. 9. 2021

Vyučovací hodina

Čas vyučovací hodiny Čas přestávky
0. VH 7:30 – 8:15 8:15 – 8:30
1. VH 8:30 – 9:15 9:15 – 9:25
2. VH   9:25 – 10:10 10:10 – 10:30
3. VH 10:30 – 11:15 11:15 – 11:25
4. VH 11:25 – 12:10 12:10 – 12:20
5. VH 12:20 – 13:05 13:05 – 13:10
6. VH 13:10 – 13:55 13:55 – 14:25
7. VH 14:25 – 15:10
Odpolední výuka bude organizována jako dvouhodinový blok 14:25 – 15:55