Zápis do školní družiny pro budoucí 2., 3. a 4. ročníky proběhne ve dnech 26. 8. – 28. 5. 2021 v prostorách školní družiny na budově Rychnovská.
26. 5. od 15,30 hodin do 17,00 hodin
27. 5. od 15,30 hodin do 17,00 hodin
28. 5. od 8,00 hodin do 10,00 hodin
Rodiče dětí, které budou přijaty ve školním roce 2021/2022 do 1. tříd vyplní přihlášku při vyzvednutí Přijetí dítěte do školy (24. – 25. 5 2021 od 8.00 do 14, 00 hodin).
Jakékoliv informace vám poskytne vedoucí školní družina paní Bc. Kateřina Jakšová – tel. 774 445 998.
Přihláška do školní družiny   zde
Zápisový lístek  zde