Z důvodu nutnosti zachování homogenity tříd jsou v době prezenční výuky ve škole povinně volitelné předměty zrušeny.