V mateřských školách se  od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ, provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí, bez roušek).