V důsledku uzavření škol došlo k úpravě výše školného ve školní družině. V přiloženém dokumentu klikněte  ZDE naleznete upravené výše částek.

Platba probíhá bezhotovostně na transparentní účet školy 2300848408 / 2010 nebo na běžný účet školy 2000938399/0800. Při platbě nezapomeňte uvést:
variabilní symbol: evidenční číslo žáka přidělené školou.
specifický symbol: 414