Od 12.4. 2021 je zajištěn provoz školní družiny následovně:

Školní družina
PT – 3. ročník je v době prezenční výuky 7:15 – 17:00 (homogenní skupiny)
4. ročník je v době prezenční výuky 7:15 – 15:30 (homogenní skupiny)

Ranní družina je pouze pro předem nahlášené žáky třídním učitelům


Vybrané profese v době distanční výuky: škola zajišťuje provoz heterogenní skupiny pro  žáky 1. – 5. ročníku a dětí z MŠ v době 7:15 – 17:00. Rodiče nahlásí třídní učitelce, vedení školy nebo vedoucí MŠ prostřednictvím Komens nebo e-mailu.