Společně to zvládneme? Ano…zvládneme 🙂

Veškeré postupy spojené s návratem žáků do škol vychází z rozsáhlé metodiky MŠMT, škola pokyny ani nařízení nevydává, pouze se jimi řídí a uvádí do praxe. Metodika ZDE

Účast žáků na prezenční výuce je podmíněna jejich účastí na testování. Škola pro tyto účely testy již  obdržela. Jedná se o neinvazivní antigenní testy pro samoodběr z přední části nosní dutiny, kterými se bude testovat 2x týdně, vždy v pondělí a středu .U testů není nutná přítomnost zdravotníka a škola je schopná personálně zajistit. V případě testování dětí PT a 1-3 třídy je umožněna asistence třetí osobou.  (Přijde -li žák do školy jiný den než pondělí, bude test proveden v den příchodu a za dalších 48 hodin).

Testování s přítomností třetí osoby bude probíhat v prostorách MŠ (zvláštní boční vchod), sledujte popisky u budovy a info na webu.

Instruktážní video antigenní LEPU testy ZDE
Informační letáky  ZDE a ZDE

K prezenční výuce a testování se žák dostaví pouze tehdy, pokud nemá příznaky virového infekčního onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku atp…) U vstupů do budovy bude probíhat vstupní měření teploty a desinfekce rukou. Časy příchodů do školy jednotlivých tříd se budou lišit.

Pokud se žák neúčastní prezenční výuky z důvodu neúčasti na testování, škola absenci omluví a ačkoli nemá povinnost zajišťovat distanční vzdělávání, poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory.


Výsledky testování a následné kroky:

testování v pondělí: v případě pozitivního Ag testu, je kontaktován zákonný zástupce a žák jde domů. Zbytek třídy pokračuje ve výuce. Pozitivní žák musí absolvovat konfirmační RT-PCR test, v případě pozitivity jde žák do izolace. Zbytek třídy pokračuje ve výuce.

testování ve středu: v případě pozitivního Ag testu alespoň u jedno žáka, jde celá třída domů a čeká se na potvrzující výsledek RT-PCR testu pozitivně testovaného žáka. V případě pozitivního výsledku je celé třídě nařízena karanténa KHS.

FAQ a odpovědi k testování ZDE


Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví jsou žáci povinni chránit ústa a nos minimálně chirurgickou rouškou nebo respirátorem (FFP2, KN 95) nebo obdobným prostředkem naplňujícím normy ČSN EN 14683+AC. Pracovníci školy jsou povinni nosit respirátor.


Školní družina
PT – 3. ročník je v době prezenční výuky 7:15 – 17:00 (homogenní skupiny)
4. ročník je v době prezenční výuky 7:15 – 15:30 (homogenní skupiny)

Ranní školní družina je pouze pro předem nahlášené žáky třídním učitelům


Vybrané profese v době distanční výuky: škola zajišťuje provoz heterogenní skupiny pro tyto žáky 1. – 5. ročníku v době 7:15 – 17:00


Školní jídelna je v provozu a zajišťuje stravování pro žáky prezenční i distanční výuky. (Viz aktualita týkající se školní jídelny).


Vedení školy a celý tým pedagogů doufá v rodičovskou podporu a spolupráci, které si velmi vážíme