Na základě instrukcí MŠMT bude probíhat výuka od 12.4. v rotačním režimu.

Prezenčně se od 12. 4. budou vzdělávat třídy: 1.C, 1.D, 2.C, 3.A, 4.A, 4.B, 4.C, 5.C a PT.

Ostatní třídy zůstávají na distanční formě vzdělávání.

Prezenčně se od 19. 4. budou vzdělávat třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B. a PT

Dětem budou ve škole prováděny antigenní testy (další info budeme doplňovat na web školy a zasílat přes Komens).

Žáci 2. st. zůstávají na distanční formě výuky