STRAVOVÁNÍ OD 08. 03. 2021

Po dobu úplného uzavření Mateřských a Základních škol je do prostor školní jídelny umožněn vstup i zákonným zástupcům strávníka (dítěte/žáka). Konzumace pokrmů je v prostorách školní jídelny zakázaná, pokrmy lze vydat pouze do přinesených nádob sebou.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

POZOR: ZMĚNA ZPŮSOBU OBJEDNÁVÁNÍ, ČASU A MÍSTA VÝDEJE

Strávníkovi/zákonnému zástupci budu při dodržení hygienických pravidel (respirátor atd.) umožněn odběr oběda do donesených (vlastních) nádob v čase od 11:00 do 12:00 ve stanovené školní jídelně. Strávník/zákonný zástupce musí provést přihlášení odběru, a to zasláním emailu nebo SMS vedoucí dle příslušné školní jídelny.

Strávníkovi je poskytován oběd, není poskytována dopolední a odpolední svačina.

Cena oběda:

  • Kategorie do 6 let … 24,- Kč
  • Kategorie od 7 let … 27,- Kč

Čas výdeje: 11:00 až 12:00

Místo výdeje:

Výdej probíhá ve stanovené školní jídelně (sloupec „Školní jídelna – výdejna)

Gen. F. Fajtla DFC jídelna Rychnovská  adresa JÍDELNY: Třinecká 350, Praha 9 – Letňany


Objednávku lze zaslat do 14. hodin dva dny předem, tedy objednávku na středu lze provést do 14. hodin v pondělí. Tímto Vás žádáme, abyste pokud je to možné objednávali na delší časové období (např. týden).
Objednání oběda
: emailem nebo sms

Zpráva musí obsahovat jméno strávníka, název MŠ, třídu strávníka, variabilní symbol a co potřebujete provést (např. Josef Novák, MŠ Malkovského, třída 4, VS: 0000, přihlášení strávníka na dny 8.2., 9.2. a 10.2. nebo od 10. 2. do 15.2.).

Rychnovská Hylasová rychnovska@jidelny-letnany.cz 601 123 532