Na základě nařízení vlády bude organizace výuky od 4.1. 2021 následující:

žáci 1. a 2. ročníku a přípravné třídy = prezenční výuka

žáci 3.-9. ročníku = distanční výuka přes Google Classroom a online výuka přes MEET (techniku lze opět zapůjčit). Distanční výuka je pro žáky povinná, neúčast na MEET je nutné omlouvat přes Komens (omluvenka jako při běžné absenci ve škole)

Upřesňující informace k event. drobným úpravám rozvrhů zašlou paní učitelky třídní přes Komens

Ranní družinu bohužel nelze z organizačních důvodů zajistit. Příchod dětí:

BOČNÍ VCHOD:
I. B – 7:35
I. C – 7:40
I. A – 7:45
I. D – 7:50
PT – 7:55

HLAVNÍ VCHOD:
II. C – 7: 40
II. A – 7: 45
II. B- 7: 50