Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 14.12. je  od 21.12. škola uzavřena pro prezenční výuku. Dny 21.12. a 22.12. jsou vyhlášeny jako volné dny, neprobíhá distanční výuka. Na tyto pak navazují vánoční prázdniny. Zahájení výuky po Vánocích je 4.1. 2021. O formě výuky vás budeme informovat na webu v aktualitách ZŠ a přes Komens v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologických opatření.

Vedení školy i celý tým pedagogů Vám přeje klidné Vánoce, moc děkujeme za spolupráci a pochopení ve všech výzvách, kterým jsme letos společně čelili a také zvládli:)