Od 14. 10. 2020 dle nařízení vlády se nově zakazuje pobyt ve školní družině. Činnost školní družiny probíhá distanční formou – přes GC tvořivá videa, kvízy, taneční lekce, pokusy, obrázkové čtení aj..