Od 30. 11. 2020 provoz školní družiny probíhá v tomto režimu:

RŠD – dále v upraveném režimu

Odpolední ŠD – bez úprav do 17.00. hod

Činnost školní družiny  pro 4. ročníky prozatím neprobíhá