Školné ŠD za období září – prosinec 2020 (je zohledněno období uzavření školy): 

– pro PT, 1. a 2. ročníky 1050 Kč
– pro 3. ročníky 875 Kč
– pro 4. ročníky 525 Kč
Platba probíhá bezhotovostně na transparentní účet školy 2300848408 / 2010 nebo na běžný účet školy 2000938399/0800. Při platbě nezapomeňte uvést:
variabilní symbol: evidenční číslo žáka přidělené školou.
specifický symbol: 414