I přes nepřítomnost pedagogů MŠ ze zdravotních důvodů je zajištěn plný provoz MŠ.