Od 14.10.2020 do 1.11. 2020 je omezen provoz základních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání, toto se vztahuje na žáky 1.st. ZŠ, 2.st. ZŠ i žáky přípravné třídy.

Školní družina: není v provozu

MŠ: provoz beze změny

Školní jídelna: umožňuje žákům odběr obědů do vlastních nádob. Pokud žák na obědy chodit nebude, je nutné obědy ODHLÁSIT. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům školy a zaměstnancům školy.

Výdej obědů: 11:45-12:15 (1. a 2. roč.), 12:15 – 12:45 (3. a 4. roč.), 12:45 – 13:15 (5. roč.), 13:15 – 13:45 (6. a 7. roč.), 13:45 – 14:15 (8. -9. roč.)

Kroužky: činnost je do odvolání pozastavena bez výjimek

Výuka ve všech třídách probíhá přes Google Classrooms, event. Google Meet (videohovory)

Dále vláda přijala krizové opatření  k zajištění péče o děti zaměstnanců IZS. Plné znění tohoto dokumentu naleznete ZDE.V MČ Praha – Letňany zajišťuje výuku těchto žáků ZŠ Tupolevova.