Z nařízení vlády se ruší školy v přírodě, které měly proběhnout v termínu od 19. do 23. října 2020. Náhradní termín je stanoven na květen/červen 2021.