Od 12.- 23.10. bude zavedena na druhém stupni ZŠ střídavá výuka. V týdnu od 12.- 16.10. se prezenčně vyučují žáci 6. a 8. ročníků. U žáků 7. a 9. ročníků probíhá distanční výuka.

V týdnu od 19. -23.10. se prezenčně vyučují žáci 7. a 9. ročníků. U žáků 6. a 8.ročníků probíhá distanční výuka.

Distanční forma vzdělávání je povinná. 

Provoz školní jídelny je zachován pro všechny strávníky včetně těch na distanční formě vzdělávání a to následovně:

strávníci na dist. vzdělávání si mohou oběd odebrat do přinesených nádob v době 11:00-11:30 (v jinou dobu nelze). Příp. odhlášení obědů řeší rodiče sami.

Výuka žáků 1. st. zůstává v normálním režimu beze změny, stejně tak provoz MŠ zůstává zachován v plném rozsahu.