NEPROBÍHÁ: FLÉTNA, KREATIVNÍ ŠITÍ /ŠVADLENKA, VÝTVARNÝ ATELIÉR, VĚDECKÉ POKUSY, MODERNÍ TANEC, ORCHESTR mladší i starší, FLORBAL

PROBÍHÁ: ANGLIČTINA, ŠACHOVÝ KROUŽEK, JUDO, LEZENÍ /PARKOUR – JUNGLE LETŇANY,  KERAMIKA