Dobrý den,

s odvoláním na dnešní mimořádné opatření MZČR, jehož plné znění naleznete níže, s účinností od 10.9. 2020 je NAŘÍZENO nosit roušky, resp. mít zakrytá ústa a nos ve společných prostorách školy. 
Rodiče jsou povinni zajistit ochranné pomůcky svým dětem, škola roušky ani jiné ochranné pomůcky nebude žákům poskytovat. Je v našem společném zájmu alespoň těmito preventivními prostředky chránit zdraví zaměstnanců školy a ostatních žáků naší školy.
Nařízení se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v MŠ.

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy