Ve škole byl zjištěn pozitivní nález nemoci Covid-19 u jednoho pedagoga, který ale nepřišel do styku se žáky a je v karanténě od pondělí 31. srpna 2020. Výsledek testu škola obdržela během víkendu a vedení bezodkladně kontaktovalo hygienickou stanici a ta nedoporučila přijímat žádná další opatření. Přesto po dohodě se zřizovatelem – MČ Praha 18  bude provedeno čištění interiéru budovy školy ozonovým generátorem.

Obecně je již od počátku školního roku nastavena řada hygienicko-preventivních pokynů pro žáky, pedagogy i provozní pracovníky tak, aby se podařilo co nejvíce eliminovat šíření případné nákazy a škola zůstala co nejdéle otevřena pro běžnou výuku. Všem moc děkujeme za jejich respektování.