V příloze ZDE

zasíláme souhrnné informace pro rodiče týkající se provozu školy po zahájení prezenční výuky 1.9. 2020. Další informace týkající se organizace školního roku pak naleznete na webových stránkách školy.