ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE – ŠD    2020/2021

Roušky – při navštěvování ranní školní družiny je nutné, aby účastníci nosili roušky z důvodu míchání účastníků z více tříd. Dále bude nošení roušek nutné při slučování vícero oddělení ŠD (v pozdějších odpoledních hodinách). Žádáme o respektování tohoto nařízení z důvodu aktuální nepříznivé epidemiologické situace!

 

Čipový systém – viz webové stránky ZŠ Fajtla v sekci Aktuality ŠD.
V případě, že počet čipů pro účastníka je nedostačující, můžete kdykoliv během školního roku požádat vychovatele o přidělání čipu. Vratná záloha na čip je 100Kč/ks. Platba v hotovosti ve školní družině, budova Rychnovská.

 

Vyzvedávání ze ŠD – je možné po obědě v čase cca od 12.45 hod. – 13:45 hod.
Poté od 13:45-15:15 není možné účastníka vyzvednout z důvodu výchovně vzdělávacích činností či pobytu venku (vyzvednutí v této době je možné pouze ve výjimečných případech – lékař aj. a po dohodě s kmenových vychovatelem). Od 15:15 – 17:00 vyzvedávání možné kdykoliv.

Zdravotní fyzické a psychické anomálie – po zjištění uvést do přihlášky školní družiny, popřípadě vždy písemně nahlásit paní vychovatelce hlavně z důvodu individuálního přístupu a bezpečnosti účastníka.

Změny – hlásit kmenovému vychovateli změny (faktické změny jako: adresa, jméno, telefonní čísla)… popřípadě nahlásit cokoliv, co ovlivňuje psychickou pohodu vašeho dítěte.

Předávání dětí – v případě, že vašeho syna/dceru bude vyzvedávat někdo jiný než osoba vámi určená v přihlášce ŠD je nutno vyplnit a odevzdat formulář viz předloha v dokumentech na stránkách školy nebo zapsat ručně formulaci obsahující tyto náležitosti.

 

,,Potvrzuji, že syn/dcera ……………………………….. třída ………..odchází dne ……………………………………….v …….. hodin ze školní družiny sám/sama   X   s doprovodem (jméno osoby pište v případě, kdy osoba není uvedena v zápisním lístku) …………………………………………………………………………………………………..
Přebírám za něj odpovědnost a jsem si vědom(a) právních důsledků s tím spojených.“ (podpis+datum!)

 

 Převlečení do ŠD – pohodlné oblečení pro volnočasovou a venkovní aktivity s ohledem na aktuální počasí (roční období), počítat s tím, že se mohou věci ušpinit, ale i poničit! Doporučujeme dát dětem i náhradní spodní prádlo na převlečení v případě náhlé nehody (můžete nechat v šatně v látkové tašce).

 

Pomoc – pokud byste chtěli pomoci školní družině, budeme rádi, když nám občas přinesete pro děti papíry na kreslení, papírové i vlhčené kapesníky, měkké želatinové bonbony, sirupy, vyřazené hračky.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedoucí vychovatelku:

Bc. Kateřina Jakšová

tel – 774445998

email – katerina.jaksova@zsfajtla.cz

Předem děkujeme za pomoc i spolupráci :-))