Účastníci, kteří si podali žádost o přijetí do ŠD na rok 2020/2021, byli všichni přijati.