Dle nové informace MŠMT se může vysvědčení předávat při plném počtu žáků ve třídě. Žáci, kteří si pro vysvědčení přijdou, musí mít po celou dobu v budově školy roušku a ráno přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění ZDE 

Toto přinesou všichni žáci (i ti, kteří se účastnili prezenční výuky).

1. stupeň bude umožněn vstup do budovy 7:40-8:00

2. stupeň bude umožněn vstup do budovy 8:00 – 8:15

Bližší informace k organizaci dne včetně fungování školní družiny podají jednotliví třídní učitelé.

V případě, že si vysvědčení žáci nevyzvednou v pátek 26.6., mohou si jej vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři hospodářky školy 26.6. od 10:00 – 14:00 nebo během letního provozu školy, který bude upřesněn.

Učebnice a pracovní sešity na další školní rok budou řešeny počátkem příštího roku. Počítejte prosím s platbou za pracovní sešity do poloviny září.