Informace k vyplnění zápisového lístku, naleznete zde.