Přijmeme od září 2020 učitele 1. stupně, učitele matematiky a vychovatele ŠD.